توسط انجمن علمي پرستاري صورت گرفت:برپايي ايستگاه سلامت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان
به مناسبت گراميداشت هفته سلامت، در جهت ارتقاي آگاهي و توجه به فرهنگ پيشگيري از بيماري ها و آموزش رفتارهاي خود مراقبتي، انجمن علمي پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در حركتي نمادين اقدام به پرپايي ايستگاه سلامت در اين دانشگاه كرد.

توسط انجمن علمي پرستاري صورت گرفت:

برپايي ايستگاه سلامت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)

به مناسبت گراميداشت هفته سلامت، در جهت ارتقاي آگاهي و توجه به فرهنگ پيشگيري از بيماري ها و آموزش رفتارهاي خود مراقبتي، انجمن علمي پرستاري دانشگاه آزاد  اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در حركتي نمادين اقدام به پرپايي ايستگاه سلامت در اين دانشگاه كرد.

روابط عمومي و اطلاع رساني: اين اقدام كه با استقبال دانشجويان، اعضاي هيات علمي وكاركنان دانشگاه مواجه شده بود، علاوه بر آموزش روش هاي پيشگيري و خود مراقبتي نسبت به اندازه گيري وزن و قد، فشار و قند خون اقدام شد و با توجه به نتايج آن توصيه هاي لازم توسط كار شناسان پرستاري به عمل آمد.

تاریخ:
1395/02/13
تعداد بازدید:
319
منبع:
Powered by DorsaPortal