برگزاري يكصد و چهل وسومين جلسه شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان
يكصد و چهل و سومين جلسه شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با حضوي روساي واحدها و معاونين برنامه ريزي استان در اتاق جلسات حوزه رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بر گزار گرديد

برگزاري يكصد و چهل وسومين جلسه شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان

 

يكصد و چهل و سومين جلسه شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با حضوي روساي واحدها و معاونين برنامه ريزي استان در اتاق جلسات حوزه رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بر گزار گرديد.

در ابتداي اين جلسه دكتر فروغي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان ضمن خير مقدم به حاضرين گفت: «برگزاري اين جلسات به منظور هماهنگي و انسجام بيشتر بين كليه واحدها ضرورت دارد و توصيه مي كنم حتما تصميم گيري ها به صورت جمعي باشد تا بهترين راه كارها براي رفع مشكلات انتخاب گردد.»

در ادامه دكتر اميررضا نقش رئيس دبيرخانه هيئت امناي استان اصفهان در سخنان پيش از دستور با ارائه گزارشي از فعاليت هاي اين دبير خانه در سال 94 گفت: «در حال حاضر در مجموعه دبيرخانه هيأت امناي استان با همكاري رؤساي شوراهاي تخصصي انسجام خوبي حاكم است و كليه فرآيندهاي كاري در حيطه مسئوليت هاي استاني نهادينه شده است و با تلاش همكاران پاسخگويي به تقاضاهاي واحدها و مراكز استان تقريباً به روز شده است. وي همچنين بر لزوم استفاده از خرد جمعي در برخي تصميم گيري ها كه از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار است و مي تواند تبعات استاني داشته باشد تاكيد نمود و خواستار هماهنگي هرچه بيشتر واحدهاي استان با مجموعه دبيرخانه هيأت امناي استان شد.»

نقش ضمن تأكيد بر اهتمام ويژه رؤساي واحدها و مراكز استان در ارتقاي كيفيت آموزش و پژوهش به عنوان دو مأموريت اصلي دانشگاهها، گفت: «رؤساي واحدها نسبت به رفع نواقص احتمالي كه در گزارش هيأت هاي سنجش و نظارت آموزشي سازمان مركزي به ويژه در خصوص تحصيلات تكميلي اقدام و گزارشات مربوطه را در اسرع وقت ارسال نمايند.»

در ادامه اين جلسه شيوه نامه جديد برنامه و بودجه دانشگاه توسط دكتر نادي رئيس شوراي تخصصي برنامه ريزي و اقتصاد دانش بنيان استان تشريح و سپس سند بودجه سال 1395 واحدها و مراكز استان به رؤسا ابلاغ گرديد و بر لزوم كنترل و نظارت دقيق رؤساي واحدها به نحوه هزينه­كرد بودجه براساس اعتبارات ابلاغ شده تاكيد شد.

در اين جلسه همچنين مقرر گرديد كميته ويژه اي جهت تصميم گيري و ساماندهي نيروهاي مازاد واحدهاي استان تشكيل شود و مصوبات اين كميته به منزله مصوبات شوراي استان تلقي شود. 

تاریخ:
1395/02/08
تعداد بازدید:
278
منبع:
Powered by DorsaPortal