دكتر ميرزاده در جلسه هماهنگي و پايش امور استان هاي دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد: ايجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي از جنس اقتصاد مقاومتي و مصداق اصل 44 قانون اساسي است / تدوين شيوه نامه عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي در دانشگاه آزاد اسلامي
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: موضوع اصلي جلسه امروز راه هاي عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي است و از آنجا كه امسال توسط مقام معظم رهبري سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام گرفته، دانشگاه ها به طور عام و دانشگاه آزاد اسلامي به طور خاص بايد اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان را به عنوان يك محور در كارهاي خود قرار دهد.
دكتر ميرزاده در جلسه هماهنگي و پايش امور استان هاي دانشگاه آزاد اسلامي تاكيد كرد:

ايجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي از جنس اقتصاد مقاومتي و مصداق اصل 44 قانون اساسي است / تدوين شيوه نامه عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي در دانشگاه آزاد اسلامي

تصوير مطلب ايجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي از جنس اقتصاد مقاومتي و مصداق اصل 44 قانون اساسي است / تدوين شيوه نامه عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي در دانشگاه آزاد اسلامي

ششمين نشست هماهنگي و پايش امور استان هاي دانشگاه آزاد اسلامي صبح امروز با رياست دكتر ميرزاده و حضور معاونان، روساي دانشگاه آزاد اسلامي استان ها و ساير اعضا برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده در اين جلسه با سلام و درود به روح پرفتوح امام خميني (ره) و شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي و آرزوي سلامتي براي رهبر معظم انقلاب، سال جديد را به خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي تبريك گفت.

ميرزاده با بيان اينكه شروع سال 95 مزين به تولد حضرت فاطمه زهرا (س) و انتهاي سال نيز مزين به نام اين بانوي بزرگوار است، ابراز اميدواري كرد در سال هلال كوثر فاطمي، حال مردم كشور ما به احسن الحال تبديل شود.

دانشگاه آزاد اسلامي بايد اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان را به عنوان يك محور اصلي و كانوني در كارهاي خود قرار دهد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه هر يك از جلسات هماهنگي و پايش امور استانها داراي يك موضوع اصلي بوده است، گفت: موضوع اصلي جلسه امروز راه هاي عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي است و از آنجا كه امسال توسط مقام معظم رهبري سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نام گرفته، دانشگاه ها به طور عام و دانشگاه آزاد اسلامي به طور خاص بايد اقتصاد مقاومتي و اقتصاد دانش بنيان را به عنوان يك محور در كارهاي خود قرار دهد.

وي با تاكيد بر اينكه بايد راهكارهاي عملياتي تحقق اقتصاد مقاومتي در دانشگاه آزاد اسلامي به بحث گذاشته شود، تصريح كرد: بايد بتوانيم نتيجه اين بحث ها را به يك شيوه نامه و آيين نامه براي توسعه اقتصاد مقاومتي در دانشگاه تبديل كنيم تا در سال 95 و سالهاي پس از آن به اجرا گذاشته شود.

ميرزاده خاطرنشان كرد: البته از مهرماه 92 و همزمان با شروع دوره مديريت جديد، اهميت اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي دوچندان شده و به طور منظم و مرتب در جلسات هيات امناي دانشگاه و ديگر جلسات و همايش ها، يكي از موضوعات مهم در دو سال و نيم گذشته بوده است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به تاسيس شوراي اقتصاد دانش بنيان در اوايل دوره مديريت جديد گفت: اين شورا به تصويب هيات امناي مركزي دانشگاه رسيده و در واقع موضوعي كه از ابتدا آيت الله هاشمي رفسنجاني بر آن تاكيد داشت، اين بود كه دانشگاه بتواند مشكلات جامعه اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... را حل كند.

فلسفه تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي افزايش اثر بخشي دانشگاه در جامعه بوده است

وي افزود: از اين رو شوراي اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي تاسيس شد. فلسفه تاسيس دانشگاه از ديدگاه رئيس هيات امنا و هيات موسس، اين بوده كه دانشگاه آزاد اسلامي در كشور بايد اثربخشي داشته باشد كه خوشبختانه توانسته در اين زمينه موفقيت هاي چشمگيري كسب كند و در آينده نيز برنامه هاي مهمي در اين زمينه دارد.

دكتر ميرزاده خاطرنشان كرد: يكي از تحليل هايي كه مي توان براي نامگذاري سال ارائه داد، اين است كه ايران عليرغم موفقيت هاي زيادي كه در عرصه هاي مختلف به دست آورده، در زمينه اقتصاد از اوايل انقلاب اسلامي ضعف هايي داشته كه دليل آن نيز جنگ تحميلي، حصر اقتصادي و توطئه دشمنان اسلام و انقلاب بوده است.

وي افزود: اهميت اين موضوع بسيار جدي است و از آنجا كه ميزان رشد ناخالص ملي كشور پايين بوده، بايد فرمان مهم و سنجيده رهبر معظم انقلاب مبني بر اجراي اقتصاد مقاومتي را آويزه گوش خود كرده و از حاشيه پردازي و اختلاف افكني دست برداشته و با استفاده از فرصت پديد آمده در دولت تدبير و اميد و در شرايط پسا برجام به مسائل اقتصادي كشور تمركز كنيم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه زمان يك عنصر حياتي براي تداوم تثبيت انقلاب اسلامي و آرمان هاي انقلاب است، گفت: از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران داراي آرمان ها، اهداف و چشم اندازهاي بسيار مهمي است، اگر بخواهيم اين آرمان ها محقق شود، بايد در اقدام و عمل، اقتصاد را رشد دهيم.

وي با اشاره به ابلاغ سند علم و فناوري از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: در اين سند تاكيد شده كه در سال 1404 بايد 50درصد اقتصاد ايران از محل اقتصاد دانش بنيان تامين شود. اين موضوع از اهميت زيادي برخوردار است و مخاطبان آن صنعت، خدمات و دانشگاهها هستند.

دانشگاه آزاد اسلامي با توسعه اقتصاد دانش بنيان، ميزان اثربخشي خود را در حل مشكلات جامعه افزايش خواهد داد

دكتر ميرزاده افزود: در اين زمينه دانشگاه آزاد اسلامي با توسعه اقتصاد دانش بنيان، ميزان اثربخشي خود را به وسيله مأموريت گرايي، توسعه مراكز رشد، توسعه طرح شفا، توسعه طرح ساها، همكاري با نهادها و شركت هاي هولدينگ در دانشگاه اعم از شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي افزايش خواهد داد.

ايجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي از جنس اقتصاد مقاومتي و مصداق اصل 44 قانون اساسي است

دكتر ميرزاده تاكيد كرد: ما بايد كاري كنيم امكانات دانشگاه آزاد اسلامي كه حاصل سرمايه و مشاركت مردم بوده، در سطح كشور به كار گرفته شود.

دكتر ميرزاده خاطر نشان كرد:ايجاد و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي نيز از جنس اقتصاد مقاومتي و مصداق اصل 44 قانون اساسي است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه هيچ فعاليتي در دانشگاه بعد از آموزش، مهم تر از اقتصاد دانش بنيان نيست، اظهار داشت: در برنامه هاي اقتصاد دانش بنيان بايد بحث پژوهش، فناوري و تبديل علم به ثروت نيز ديده شود.

وي با اشاره به موضوع اصلي جلسه امروز كه اقتصاد مقاومتي است، گفت: در اين جلسه بايد به نتيجه برسيم كه در هر حوزه اي از دانشگاه، براي اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي چه اموري نياز است.

دكتر ميرزاده با بيان اينكه ايران بايد اقتصاد خود را بازسازي كرده و يك اقتصاد مولد و سازنده داشته باشد، خاطرنشان كرد: با ارزيابي اقتصاد ايران به اين نتيجه مي رسيم كه حتماً براي تداوم انقلاب و توسعه رفاه اجتماعي چاره اي جز تمركز بر توسعه و رشد اقتصادي نداريم.

راههاي عملياتي براي توسعه اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي پيگيري شده است

وي با تاكيد بر اينكه ظرف دو سال و نيم گذشته راههاي عملياتي براي توسعه اقتصاد دانش بنيان در دانشگاه آزاد اسلامي دنبال شده، تصريح كرد: افزايش تعداد مراكز رشد، افزايش شركت هاي دانش بنيان و واحدهاي فن آور از جمله اين اقدامات بوده و ابزار لازم براي توسعه اقتصاد دانش بنيان از طريق طرح ساها فراهم شده كه در آينده نيز تداوم مي يابد.خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامي در حال حاضر 85 مركز رشد و 712 شركت دانش بنيان و واحد فناور دارد كه در تحقق اقتصاد دانش بنيان فعال هستند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اينكه ارتباط صنعت با دانشگاه در كشور ما ضعيف است، گفت: براي تقويت اين ارتباط بايد كارهاي زيربنايي انجام شود. دانشگاههاي ما براي اقتصاد دانش بنيان آماده و طراحي نشده اند و بايد براي توسعه اقتصاد مقاومتي بر روي طرح درس ها و پژوهش در دانشگاهها كار بنيادي انجام شود.

يكي از راههاي تقويت اقتصاد دانش بنيان در كشور، تقويت مأموريت گرايي دانشگاه و ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه است

وي افزود: يكي از راههاي تقويت اقتصاد دانش بنيان در كشور، تقويت مأموريت گرايي دانشگاه و ارتباط مستمر صنعت و دانشگاه است. از اين رو دانشگاه آزاد اسلامي در تلاش است با ارتباط با ديگر دانشگاهها در سطح ملي و بين المللي و با تعريف رشته هاي جديد، مشكلات كشور را مرتفع كرده و اثربخشي خود را افزايش دهد.

ميرزاده از روساي واحدهاي مراكز استان خواست طرح هاي شفا و ساها را در واحدها توسعه داده و سامانه آزاد اكسپو و مراكز رشد را نيز فعال كنند.

 

دكتر ميرزاده با بيان اينكه دانشگاه آزاد اسلامي عليرغم همه مشكلات و نامهرباني ها، سال 94 را با موفقيت به پايان رساند، گفت: بودجه سال 95 دانشگاه نيز در اواخر سال 94 ابلاغ شد و امروز واحدها 12 ماه فرصت دارند كه فعاليت هاي خود را در تمامي زمينه ها انجام دهند و اين يك مزيت بسيار بزرگ براي دانشگاه محسوب مي شود.

وي با تشكر از آيت الله هاشمي رفسنجاني و هيات امنا و هيات موسس دانشگاه خاطرنشان كرد: آيت الله همواره همراه مديران دانشگاه بوده و با اعتماد و حمايت از مديران، امور را دنبال كرده اند و ما نيز بايد پاسخگوي اين اعتماد و حمايت بوده و موجبات سرافرازي و سرآمدي دانشگاه آزاد اسلامي در سطح ملي و بين المللي را فراهم كنيم.

تاریخ:
1395/01/21
تعداد بازدید:
32
منبع:
Powered by DorsaPortal