توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفت:رونمايي از كتاب «چشم انداز فرهنگ و هنر» تاليف عضو هيأت علمي واحد اصفهان
كتاب چشم انداز فرهنگ و هنر كه توسط دكتر حميد دوازده امامي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد السامي واحد اصفهان (خوراسگان) به زيور طبع آراسته شده است توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رونمايي شد.

توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفت:

رونمايي از كتاب «چشم انداز فرهنگ و هنر» تاليف عضو هيأت علمي واحد اصفهان

كتاب چشم انداز فرهنگ و هنر كه توسط دكتر حميد دوازده امامي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) به زيور طبع آراسته شده است توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رونمايي شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا: اين كتاب كه به موضوع برنامه ريزي فرهنگي در حوزه‌هاي مختلف فرهنگ و هنر پرداخته است، با همكاري اكبر اعتباريان و علي اكبر رضايي و احسان مشگلاني از اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد السامي واحد اصفهان (خوراسگان) تأليف شده است.

در اين راستا، مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان گفت: «اين سند در 10 بخش به چاپ رسيده و اين سند نقاط قوت و ضعف در هنرهاي تجسمي، تئا‌تر، موسيقي، چاپ و نشر، كانون‌هاي فرهنگي و هنري، كانون‌هاي تبليغاتي، كانون‌هاي مساجد و حوزه تبليغات را شامل مي‌شود.»

وي با بيان اينكه اين سند برگرفته از نظرات هنرمندان رشته‌هاي مختلف فرهنگي و هنري است گفت: «اين چشم انداز در هزار نسخه به چاپ رسيده و اين سند نقشه راه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي است تا از اين پس تمام اهداف و برنامه ريزي‌ها بر اساس آن باشد.»

تاریخ:
1394/12/22
تعداد بازدید:
180
منبع:
Powered by DorsaPortal