معاون رئيس قوه قضائيه در واحد اصفهان(خوراسگان):براي پيشگيري از جرم، بايد ارتباط خود را با دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع تقويت كرد.
قوه قضاييه براي پيشگيري از جرم بايد ارتباط خود را با دستگاه هاي مرتبط با اين موضوع مستحكم و نقاط اشتراك را تقويت كند. محمد باقر الفت كه در افتتاحيه اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم در واحد اصفهان سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: پيشگيري از وقوع جرم يك موضوع كاملا علمي نيز هست و بر همين اساس بايد براي شناسايي عوامل جرم و آسيب هاي ناشي از آن با صاحب نظران و كارشناسان اين موضوع مشورت و همكاري كرد.

معاون رئيس قوه قضائيه در واحد اصفهان(خوراسگان):

براي پيشگيري از جرم، بايد ارتباط خود را با دستگاه­هاي مرتبط با اين موضوع تقويت كرد.

قوه قضاييه براي پيشگيري از جرم بايد ارتباط خود را با دستگاه­هاي مرتبط با اين موضوع مستحكم و نقاط اشتراك را تقويت كند. محمد باقر الفت كه در افتتاحيه اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم در واحد اصفهان سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: پيشگيري از وقوع جرم يك موضوع كاملا علمي نيز هست و بر همين اساس بايد براي شناسايي عوامل جرم و آسيب هاي ناشي از آن با صاحب نظران و كارشناسان اين موضوع مشورت و همكاري كرد.

وي تصريح كرد: واكنش هاي سنتي براي مقابله با جرائم روشي موفقيت آميز نيست و براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بايد بطور علمي با جرائم برخورد شود.

الفت گفت: امروزه موضوع جرم و جنايت تهديدي جدي براي زندگي و امنيت بشر به حساب مي آيد نه در كشور ما بلكه در تمام كشورهاي دنيا، ظهور اشكال جديد جرم و آسيب، نظم و آسايش عمومي را مختل كرده، علاوه بر اين اتخاذ روش هاي عدالت كيفري در مقابل جرم از موفقيت قابل توجهي برخوردار نبوده است.

 وي افزود: آمارها حاكي از افزايش نرخ رشد جرم در جهان است و در آتي با چالش هاي جدي در اين زمينه مواجه خواهيم بود بنابرين علما در دنيا به اين نتيجه رسيده اند، توسل صد درصدي به عدالت كيفري و مباحث آن براي كنترل و كاهش جرم كافي نيست وعلما درباره پيشگيري از جرم راهكارهايي را ارائه داده اند و در اين راستا هيچ فرد، گروه و سازماني را بدون تكليف ندانسته اند.

الفت اظهاركرد: پيشگيري از جرم يك موضوع فرا قوه اي است، بنابراين بايد ارتباط چند وجهي دستگاه­هاي مختلف با يكديگر بيشتر شود و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم جز با همدلي، هم افزايي و همنوايي و تقسيم كار بين اشخاص و دستگاه­هاي مختلف محقق نمي شود.

معاون قوه قضاييه افزود: آنچه امروز بيش از هرچيز ديگري حيات جامعه اسلامي ايراني را به مخاطره انداخته، تلاش برخي كشورهاي توسعه يافته به منظور اشاعه ي سبك زندگي خود در ساير كشورهاي جهان است. بنابرين بايد پذيرفت دگرگوني فرهنگي در جامعه متمدني مثل جامعه ما جز از طريق تغيير مولفه هاي سبك زندگي ميسر نخواهد بود.

 

تاریخ:
1394/12/20
تعداد بازدید:
121
منبع:
Powered by DorsaPortal