دكتر حسين‌زاده لطفي مطرح كرد: تدوين شيوه نامه تشويق و ركود اعضاي هيات علمي/ فعاليت واحدهاي دانشگاه‌آزاد اسلامي بايد منطبق بر سند توسعه ششم و برش استاني باشد
معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي در جلسه روساي شوراي تخصصي برنامه ريزي استان ها از تدوين شيوه نامه تشويق و ركود اعضاي هيات علمي خبر داد.
دكتر حسين‌زاده لطفي مطرح كرد:

تدوين شيوه نامه تشويق و ركود اعضاي هيات علمي/ فعاليت واحدهاي دانشگاه‌آزاد اسلامي بايد منطبق بر سند توسعه ششم و برش استاني باشد

تصوير مطلب تدوين شيوه نامه تشويق و ركود اعضاي هيات علمي/ فعاليت واحدهاي دانشگاه‌آزاد اسلامي بايد منطبق بر سند توسعه ششم و برش استاني باشد

    معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي در جلسه روساي شوراي تخصصي برنامه ريزي استان ها از تدوين شيوه نامه تشويق و ركود اعضاي هيات علمي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر فرهاد حسين‌زاده لطفي، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اينكه اولين جرقه صاحب سند شدن دانشگاه آزاد اسلامي توسط دكتر رهنماي رودپشتي در سال 86 آغاز شد، گفت‌: بدون داشتن برنامه هيچ مديري نمي‌تواند ادعا كند كه چه عملكردي داشته است. برنامه دوم توسعه دانشگاه آزاد اسلامي مهمترين اتفاق سال 94 بود.

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي افزود: مسئوليت واحدهاي دانشگاه از اين پس بيشتر مي‌شود چراكه بايد وظيفه پايش سند را در حوزه‌هاي مختلف عمراني، آموزشي، پژوهشي و فرهنگي و غيره انجام دهند.

وي به سند توسعه ششم دانشگاه اشاره كرد و افزود: در سند تدوين شده بالغ بر 80 درصد بودجه متكي بر شهريه و 20 درصد آن از خارج از شهريه در نظر گرفته شده است كه اين نشان از اهميت جذب و پذيرش دانشجو است.

حسين زاده ادامه داد: ما در برنامه دانشگاه آزاد اسلامي توجه ويژه‌اي به بحث آموزش از جمله پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي و افزايش جذب اعضاي هيات‌علمي داريم. مهم‌ترين بخش براي دفاع از اعتبار واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و كيفيت بخشي جذب هيات‌علمي است كه اين مهم را حمايت مي‌كنيم.

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد اسلامي افزود: با توجه به پيش‌بيني جمعيتي ايران تا 7 سال آينده‌، ما با كاهش دانش‌آموز دبيرستاني مواجه مي‌شويم. بنابراين بايد توجه ويژه‌اي به جذب دانشجو در مقطع كارشناسي داشته باشيم و نيز پرداختن به اين موضوع كه چگونه جايگاه خود را در توسعه آموزش عالي كشور ارتقا دهيم ، م