معاون برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي: براي آنكه بتوانيم در مسير برنامه حركت كنيم بايد برنامه محور و برنامه پذير باشيم/ سند توسعه ششم دانشگاه آزاد اسلامي لازم الاجراست
معاون برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي در جلسه روساي شوراي تخصصي برنامه ريزي استان ها گفت: تدوين سند ششم توسعه دانشگاه بنا بر تاكيدات دو مرجع بالادستي و مبتني بر آمايش سرزميني مورد تاكيد مقام معظم رهبري آغاز و به تصويب هيات امناي مركزي رسيد، بنابراين سند توسعه ششم دانشگاه لازم الاجرا است.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي:

براي آنكه بتوانيم در مسير برنامه حركت كنيم بايد برنامه محور و برنامه پذير باشيم/ سند توسعه ششم دانشگاه آزاد اسلامي لازم الاجراست

تصوير مطلب براي آنكه بتوانيم در مسير برنامه حركت كنيم بايد برنامه محور و برنامه پذير باشيم/ سند توسعه ششم دانشگاه آزاد اسلامي لازم الاجراست

    معاون برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي در جلسه روساي شوراي تخصصي برنامه ريزي استان ها گفت: تدوين سند ششم توسعه دانشگاه بنا بر تاكيدات دو مرجع بالادستي و مبتني بر آمايش سرزميني مورد تاكيد مقام معظم رهبري آغاز و به تصويب هيات امناي مركزي رسيد، بنابراين سند توسعه ششم دانشگاه لازم الاجرا است.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه‌آزاد اسلامي، دكتر رهنماي رودپشتي معاون برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي در اين جلسه به نقش حوزه برنامه ريزي اشاره كرد و گفت: حوزه برنامه ريزي نقش هماهنگي و پشتيباني را دارد و بايد كليه حوزه هاي دانشگاه با يكديگر همكاري داشته باشند.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي به برگزاري جلسات هيات مميزه و توجه دكتر ميرزاده به ارتقاي اعضاي هيات علمي اشاره كرد و افزود: ارتقاي علمي همكاران موجب ارتقاي دانشگاه مي شود، در همين راستا جلسات هيات مميزه به طور مداوم و با حضور دكتر ميرزاده برگزار مي شود، چرا كه يكي از شاخص هاي بسيار مهم سند توسعه دانشگاه ارتقاي كيفيت از طريق بهبود هرم هيات علمي با هدف رعايت استانداردهاي آموزشي است

دكتر رهنماي رودپشتي به ارتباط حوه برنامه ريزي با حوزه آموزش اشاره كرد و گفت: اساس فعاليت هاي دانشگاه ارتباط حوزه برنامه ريزي و آموزش است، از 10 سياست مطرح شده در سند توسعه دانشگاه 3-4 سياست از جمله اصلاح هرم هيات علمي، جذب هيات علمي ، استانداردهاي آموزشي مربوط به حوزه آموزش است كه با همكاري و عملكرد مناسب مي توان به استانداردهاي لازم رسيد.

وي با اشاره به حمايت ها و دفاع همه جانبه دكتر ميرزاده از اهداف و برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: به احترام تلاش ها و حمايت هاي ايشان در بيانيه اجلاس هفتادم دانشگاه، بندي را در قالب سپاسگزاري از آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس هيات موسس و هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي و رياست دانشگاه ذكر شده است.

تفكر برنامه ريزي در دانشگاه آزاد اسلامي امروز تفكر برجسته و موثر است

معاون برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه اگر بتوانيم با حوزه آموزش ارتباط و همكاري مناسب داشته باشيم، نيمي از اهداف و سياست هاي سند توسعه دانشگاه محقق مي شود، گفت: حوزه برنامه ريزي حوزه همكاري و همراهي با تمام معاونت هاي دانشگاه است كه اين تعامل موجب مي شود تا ماموريت ها و سياست هاي بالادستي دانشگاه آزاد اسلامي محقق شود.

وي با بيان اينكه تفكر برنامه ريزي در دانشگاه آزاد اسلامي امروز تفكر برجسته و موثر است، افزود: تدوين سند ششم توسعه دانشگاه بنا بر تاكيدات دو مرجع بالادستي و مبتني بر آمايش سرزميني مورد تاكيد مقام معظم رهبري از اواخر سال 93 آغاز شد.

وي افزود: همچنين در بازديد رييس جمهور از واحد علوم و تحقيقات بر ارائه سند مستقل دانشگاه‌آزاد اسلامي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد شد كه در همين راستا اين كار به صورت جدي تر دنبال و با يك برنامه ريزي منظم سند توسعه دانشگاه تدوين و در هيات امناي استان ها تصويب و در كميسيون دائمي تلفيق و تاييد شد و در نهايت درهيات امناي مركزي به تصويب رسيد، لذا اين سند لازم الاجرا است.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: سند توسعه دانشگاه شامل 68 شاخص است و برش هاي استاني بايد با توجه به ويژگي هاي هر استان كه ماهيت سند آمايش است تدوين و ابلاغ شود.

بودجه ريزي دانشگاه برمبناي برنامه و فعاليت و عملكرد است

رهنماي رودپشتي به بحث بودجه و برنامه ريزي دانشگاه ازاد اسلامي اشاره كرد و گفت: بودجه ريزي دانشگاه نشانه هاي اوليه از برنامه ريزي دانشگاه را دارد و به تفكيك قيمت تمام شده مقاطع و گروه ها مشخص شده است، كه خوشبختانه بودجه ريزي دانشگاه برمبناي برنامه و فعاليت و عملكرد صورت گرفته است.

وي اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي در سال 95 از حيث منابع 10 هزار ميليارد تومان گردش مالي خواهد داشت و از حيث درآمد 8هزار ميليارد تومان كه 80 درصد آن شهريه و 20 درصد آن خارج از شهريه است كه بخشنامه آن نيز ابلاغ خواهد شد.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه براي آنكه بتوانيم در مسير برنامه حركت كنيم بايد برنامه محور و برنامه پذير باشيم، گفت: حوزه هاي اداري مالي و برنامه ريزي واحدها بايد با همكاري يكديگر فرآيند تخصيص بودجه را انجام دهند. همچنين سامانه اي به منظور برنامه ريزي و بودجه بندي واحدها طراحي شده است.

گفتني است، در ادامه جلسه دكتر اكبري مديركل دفتر تعالي و توسعه سازماني دانشگاه‌آزاد اسلامي، در خصوص كانون هاي ارزيابي، دكتر حسيني مدير كل دفتر توانمند سازي و آموزش هاي كاربردي، در زمينه آموزش هاي دورن سازماني و برون سازماني، دكتر بديعي مدير كل دفتر برنامه و بودجه، در خصوص شيوه اجرايي برنامه و بودجه، دكتر نوروزيان مدير كل دفتر مطالعات آينده شناسي، درباره برگزاري كارگاه هاي آموزشي و توسعه ارتباطات بين المللي و مهندس باقري مدير كل دفتر امور اقتصاد دانش بنيان در زمينه شركت هاي دانش بنيان و آيين نامه هاي مربوطه، گزارشاتي را ارائه دادند.

تاریخ:
1394/12/18
تعداد بازدید:
98
منبع:
Powered by DorsaPortal