مديركل تعالي و توسعه سازماني دانشگاه آزاد اسلامي در گفت‌وگو باروابط عمومي عملكردهاي فوق‌العاده‌ واحدهاي كوچك برند مي‌شود/ امكان برندسازي به واحدهاي دانشگاهي در سامانه ارزيابي عملكرد
مديركل تعالي و توسعه سازماني دانشگاه آزاد اسلامي گفت: «در سامانه ارزيابي عملكرد، امكان ديده شدن و برندسازي به واحد‌ها داده و اين اميد براي واحد‌هاي كوچك به وجود مي‌آيد كه اگر يك جزء از آنها عملكرد فوق‌العاده‌اي داشت‌‌ همان برند دانشگاه شود و اين باعث افزايش انگيزه در تك تك اجزاي واحد‌ها مي‌شود.»

مديركل تعالي و توسعه سازماني دانشگاه آزاد اسلامي در گفت‌وگو با روابط عمومي

عملكردهاي فوق‌العاده‌ واحدهاي كوچك برند مي‌شود/ امكان برندسازي به واحدهاي دانشگاهي در سامانه ارزيابي عملكرد 

مديركل تعالي و توسعه سازماني دانشگاه آزاد اسلامي گفت: «در سامانه ارزيابي عملكرد، امكان ديده شدن و برندسازي به واحد‌ها داده و اين اميد براي واحد‌هاي كوچك به وجود مي‌آيد كه اگر يك جزء از آنها عملكرد فوق‌العاده‌اي داشت‌‌ همان برند دانشگاه شود و اين باعث افزايش انگيزه در تك تك اجزاي واحد‌ها مي‌شود

دكتر رضا اكبري نوري در گفت‌وگو با روابط عمومي، درباره شرح وظايف اداره كل تعالي و توسعه سازماني معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصاد دانش‌بنيان دانشگاه آزاد اسلامي اظهار كرد: «در اين اداره چند فعاليت اصلي همچون ارزيابي عملكرد، رتبه‌بندي، مديريت عملكرد، مديريت و اصلاح فرايند، مهندسي و اصلاح ساختار انجام مي‌شود

وي كه در حاشيه برگزاري كارگاه آموزشي آشنايي با نرم‌افزار ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با آنا گفت‌وگو مي‌كرد، گفت: «آنچه امروز در اين واحد و در آينده در ساير استان‌ها دنبال خواهد شد به تبع آن چيزي است كه رئيس دانشگاه و معاون برنامه ريزي با عنوان يكي از ماموريت‌هاي اساسي تعريف كرده‌اند كه ما بتوانيم از آنچه در دانشگاه اعم از اصلي و فرعي انجام مي‌شود، بتوانيم ارزيابي عملكرد 6ماهه و ساليانه داشته باشيم

 

اين مسئول ادامه داد: «آنچه كه در ارزيابي عملكرد مد نظر ماست، اين است كه در درجه اول بتوانيم متناسب با ماموريت‌هايي كه براي واحدهاي دانشگاهي تعريف شده و در برنامه استراتژيك دانشگاه آمده و بر اساس اهداف كمي و كيفي اين برنامه بتوانيم واحد‌ها را ارزيابي كنيم بدين معنا كه آنچه در واحد‌ها انجام مي‌شود تا چه اندازه مبتني بر چشم انداز و پيش بيني‌هاي صورت گرفته است، اين موضوع در واقع بر كسي پوشيده نيست كه بدون ارزيابي عملكرد عملا مسيري كه دانشگاه آزاد اسلامي و واحد‌هاي دانشگاهي دنبال مي‌كنند از شفافيت برخوردار نبوده و مبهم است و ما نمي‌توانيم فعاليت‌هاي خود را متناسب با ماموريت‌هاي تعريف شده اندازه گيري كنيم

مديركل تعالي و توسعه سازماني دانشگاه آزاد اسلامي، ارزيابي عملكرد را در راستاي 3 هدف اصلي عنوان كرد و گفت: « سنجش در درجه نخست، ميزان موفقيت در دستيابي به موفقيت‌ها و دوم يادگيري است، يعني نسبت به دلايل وضعيت‌ها و نسبت به چگونگي تغيير وضعيت‌ها و ابزار تغيير وضعيت‌ها نيز آگاه شويم. سوم بهبود است كه بايد در اين مرحله طراحي و برنامه ريزي را براي بهبود شرايط آغاز كنيم

وي چند مانع را براي عبور از اين 3 هدف عنوان كرد و ادامه داد: «يكي از موانع، نگرش افراد است به دليل اينكه در جامعه نگاه مثبتي نسبت به ارزيابي عملكرد وجود ندارد و همواره اين امر از زاويه ايجاد شرايط بهتر نگاه نشده بنابراين نگرش خيلي مثبت نيست، پس در مرحله اول بايد با آموزش در كاركنان نسبت به ارزيابي عملكرد تغيير نگرش ايجاد كنيم كه بدون ارزيابي عملكرد هيچ سازماني پايدار نخواهد ماند

اكبري افزود: « موضوع اطلاعات مانع دوم است، اطلاعات در كشور ما تا اندازه زيادي سهل الوصول نيست و بعضا دسترسي به آن دشوار است اما در ارزيابي عملكرد به دنبال استفاده از مراكز داده خواهيم بود و ممكن است اطلاعاتي كه مراكز داده نتواند مقاصدمان را تامين كند، خود ما بايد بتوانيم به جمع آوري داده‌ها بپردازيم و اين خود نوعي مانع پيش روي ماست

وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار روابط عمومي كه نتايج ارزيابي عملكرد در كجا و در كدام قسمت‌ها اثر خود را نشان مي‌دهد؟ بيان كرد:‌ «در نظر بگيريد كه ما سال‌ها فعاليتي را انجام مي‌دهيم ولي ارزيابي نمي‌كنيم بدون اينكه بدانيم چقدر اثربخشي دارد. واقعا انجام آن چه ارزشي دارد؟ اين امر شدني نيست و نياز به ارزيابي داريم؛ ارزيابي عملكرد در چند قسمت اثرات خود را نشان مي‌دهد، يكي در سطح مديريت و رهبري سازمان، يعني اين امكان به مدير سازمان داده مي‌شود كه بر اساس ارزيابي‌هاي صورت گرفته چشم‌انداز‌هاي سازمان را مورد بازنگري قرار دهد و به امكان تصميم گيري درست منجر شود 

اكبري ادامه داد: «بازخورد ديگر ارزيابي عملكرد در باب خود برنامه است. متاسفانه تصور غلطي وجود دارد مبني بر اينكه برنامه يك بار براي هميشه نوشته مي‌شود در حالي كه خصلت اصلي برنامه قابل انعطاف و تغيير بودن آن است. پس يك برنامه نمي‌تواند هرگز ثابت باشد، بنابراين ارزيابي عملكرد به ما مي‌گويد كجاي برنامه را درست و كجاي برنامه را نادرست انجام داده‌ايم. پس ارزيابي عملكرد باعث اثربخشي هر چه بيشتر برنامه مي‌شود

وي افزود: «در بخش‌هاي پشتيباني و كسب و كار نتايج ارزيابي عملكرد بسيار موثر خواهد بود، چون نقاط ضعف و قوت اين بخش را براي ما نمايان و امكان بازنگري و تغيير به منظور حصول نتيجه بهتر را فراهم مي‌سازد. ارزيابي عملكرد مثل يك دوربين است كه تمام لحظات كار در يك دانشگاه يا سازمان را ثبت مي‌كند و در اختيار مسئولان قرار مي‌دهد

اكبري در پاسخ به اين سوال كه آيا ارزيابي عملكرد براي همه واحد‌هاي جامع يا كوچك به يك شكل است؟ به آنا گفت: « براي سنجش و ارزيابي عملكرد واحد‌ها شاخص وجود دارد كه بخشي از آن برنامه‌اي است و بخشي ديگر به شرايط دروني واحد‌ها باز مي‌گردد اما در مقام مقايسه قطعا ويژگي‌هاي هر واحد دانشگاهي در ارزيابي عملكرد تاثير دارد

وي ادامه داد: « هنگام رتبه بندي و مقايسه به شرايط خاص محيطي واحد‌ها توجه مي‌كنيم، بنابراين، واحد‌هاي همگن با يكديگر تطبيق داده مي‌شوند و هرگز يك واحد كوچك با جامع مقايسه نمي‌شود و در ارزيابي عملكرد واحد‌ها به ورودي‌ها و خروجي‌ها توجه مي‌كنيم و به امكان ديده شدن نيز توجه ويژه‌اي داريم

مديركل تعالي و توسعه سازماني دانشگاه آزاد اسلامي درباره نقش مسئولان واحد‌ها در اجراي بهتر ارزيابي عملكرد گفت: « مسئوليت مستقيم نظارت و تاييد اطلاعات واحد بر عهده رئيس واحد و مسئول استان است؛ شوراهاي برنامه ريزي و كميته‌هاي ارزيابي عملكرد در استان‌ها هم تشكيل شده كه اين كميته‌ها گزارش‌ خود را به مسئولان واحد‌ها و استان‌ها مي‌دهند و آنها تاييدكننده اطلاعات هستند

وي با توجه به برگزاري جلسه آشنايي با نرم افزار ارزيابي عملكرد و رتبه بندي در واحد اصفهان افزود: « اين جلسه با 3 استان اصفهان، يزد و چهار محال برگزار شد كه مدعوين در درجه اول مسئولان برنامه ريزي و يك كار‌شناس بودند. جلسه بسيار خوب و پيشنهادات ارزنده‌اي ارائه شد كه سعي مي‌شود اين پيشنهادات به جلو برود، اين نشست 6ماهه اول سال 94 به عنوان كار تمريني براي افراد در نظر گرفته شد و قرار شد اطلاعات را در سامانه وارد كنند. 
 
تاریخ:
1394/11/06
تعداد بازدید:
305
منبع:
Powered by DorsaPortal