دكتر ميرزاده در جلسه هيأت امناي استان يزد: شاخص رشد هيأت علمي بايد بيش از رشد دانشجو باشد
دكتر ميرزاده با اشاره به اهميت ارتقاي سطح علمي دانشگاه آزاد اسلامي، اظهار داشت: جذب هيأت علمي بايد جزو اولويت هاي اول واحدها باشد. اعضاي سطح بالاي هيأت علمي از مهمترين عناصر تأثيرگذار در توسعه كيفي دانشگاه است.

دكتر ميرزاده در جلسه هيأت امناي استان يزد: شاخص رشد هيأت علمي بايد بيش از رشد دانشجو باشد

تصوير مطلب دكتر ميرزاده در جلسه هيأت امناي استان يزد: شاخص رشد هيأت علمي بايد بيش از رشد دانشجو باشد

      در ادامه برگزاري اجلاس هيات هاي امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي، هشتمين جلسه هيأت امناي استان يزد صبح امروز با حضور دكتر داوري اردكاني عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دكتر محمدرضا عارف عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، آيت الله محمدرضا ناصري امام جمعه يزد، دكتر سيدمحمد ميرمحمدي استاندار يزد و ساير اعضاي هيات امنا در سازمان مركزي برگزار شد.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده در ابتداي اين جلسه با اشاره به اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) گفت: اين پيروزي بزرگ ملت ايران را به مقام معظم رهبري، دكتر روحاني رئيس جمهور كشور و دكتر ظريف كه توانستند حق ملت ايران را از ابرقدرت ها بگيرند، تبريك مي گويم.

وي افزود: اين پيروزي، با تثبيت حقوق هسته ايران، باعث بازگشتن اقتصاد ايران به مدار اقتصاد جهاني خواهد شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ابراز اميدواري كرد بتوانيم از شرايط پسابرجام براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ايران استفاده كنيم و موجبات سربلندي كشور را فراهم كنيم.

دكتر ميرزاده با اشاره به اهميت ارتقاي سطح علمي دانشگاه آزاد اسلامي، اظهار داشت: جذب هيأت علمي بايد جزو اولويت هاي اول واحدها باشد. اعضاي سطح بالاي هيأت علمي از مهمترين عناصر تأثيرگذار در توسعه كيفي دانشگاه است.

وي افزود: از اين رو دانشگاهها بايد تكميل هيأت علمي را از مهمترين اولويت هاي خود قرار دهند.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به اينكه استان يزد استاني علمي، صنعتي و اقتصادي است، گفت: انتظار داريم شركت هاي دانش بنيان فعال و مثمر ثمر در اين استان راه اندازي شوند و در آينده شاهد شاخص هاي بهتري باشيم.

ميرزاده با بيان اينكه شاخص رشد هيأت علمي بايد بيش از رشد دانشجو باشد، اظهار داشت: راه برون رفت از مشكلات موجود در واحدهاي استان يزد اين است كه از شيب تحصيلات تكميلي كاسته و بر نرخ رشد هيأت علمي بيفزاييم.

در ادامه جلسه، آيت الله محمدرضا ناصري امام جمعه يزد ضمن تبريك پيروزي اخير كشور ايران در اجراي قطعي برجام، اظهار داشت: از تيم مذاكره كننده و عوامل موثر در اين پيروزي، بايد قدرداني كرد.

وي سپس به افت جمعيت دانشجويي در كشور اشاره كرد و گفت: همه نگراني هاي موجود در اثر كاهش تعداد دانشجو و افزايش رقباي دانشگاه آزاد اسلامي به وجود آمده است.

آيت الله ناصري افزود: براي فائق آمدن بر شرايط وجود، بايد برنامه ريزي هاي اساسي با پيش بيني تعداد درست دانشجويان صورت گيرد و در برنامه هاي كنوني تجديدنظر شود تا بتوانيم ان شاء الله به موفقيت هاي خوبي دست پيدا كنيم.

استاندار يزد: كيفي سازي شعار اصلي دانشگاه آزاد اسلامي است

در ادامه، دكتر سيدمحمد ميرمحمدي استاندار يزد با ابراز خرسندي از اجرايي شدن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) گفت: با اين پيروزي، بار تحريم هاي ظالمانه از دوش جمهوري اسلامي ايران برداشته خواهد شد.

وي به حضور دو عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت امنا استان يزد اشاره كرد و گفت: اصلي ترين مسئله در دانشگاه آزاد اسلامي، توسعه كيفيت است و در اين راه، تعداد اعضاي هيأت علمي يكي از موثرترين عوامل است.

ميرمحمدي اظهار داشت: اگر برنامه 5ساله طوري منعكس شود كه روند دانشگاه به سمت توسعه باشد، افزايش شهريه براي دانشجويان قابل قبول و موجه خواهد بود. لازمه اين اقدام، اين است كه در برنامه 5 ساله خط مشي ها را طوري مشخص كنيم كه اين پيام را به جامعه منعكس كند.

استاندار يزد با اشاره به اينكه كيفي سازي شعار اصلي دانشگاه آزاد اسلامي است، گفت: با توجه به ظرفيت هاي بالاي فناوري استان يزد، زمينه هاي حضور شركت هاي دانش بنيان در يزد وجود دارد كه بايد از آنها استفاده كرد.

گزارش عملكرد استان يزد

در ادامه، دكتر محمد رضا اسلامي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد به ارائه گزارشي از وضعيت آماري و همينطور عملكرد واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي در استان يزد پرداخت.

وي درخصوص تعداد دانشجويان استان گفت: 24هزار و 525 نفر در تمامي مقاطع تحصيلي در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان در حال تحصيل هستند.

دكتر اسلامي تعداد اعضاي هيأت علمي تمام وقت، نيمه وقت و مدعو را نيز به ترتيب 377، 19 و 770 نفر برشمرد و افزود: نسبت استاد به دانشجو (همگن) در واحد و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد، يك به 38 است.

وي درخصوص سامانه ساها در استان يزد اظهار داشت: درحال حاضر اطلاعات مربوط به 30 نفر از پرسنل،84 موقعيت آزمايشگاهي و كارگاهي و بيش از 2200 قلم از تجهيزات آزمايشگاهي در سامانه ثبت شده است.

مصوبات هشتمين جلسه هيأت امناي استان يزد

در اين جلسه، اختيار تغيير افزايش شهريه در مورد رشته هاي غيرپزشكي استان يزد، به واحدهاي اين استان تفويض شد. به اين ترتيب، واحدها مي توانند با هدف رقابت با ديگر دانشگاههاي استان و جذب دانشجو؛ شهريه را بدون افزايش يا افزايش زير 15 درصد در نظر بگيرند. البته تأكيد شد شهريه پايه براي دانشجويان فعلي دانشگاه آزاد اسلامي همچنان بدون تغيير خواهد ماند.

درخصوص روند تصويب طرح هاي دانش بنيان نيز تصويب شد كه طرح هاي مصوب در شوراي راهبردي اقتصاد دانش بنيان استان و كميسيون دائمي، بدون نياز به ارسال به سازمان مركزي براي تصويب نهايي، به منزله مصوبه هيأت امنا تلقي شده و اجرايي شود.

از ديگر مصوبات دهمين جلسه هيأت امناي استان يزد، احداث واحدهاي مسكوني در اراضي طرح شفا استان يزد بود كه با اكثريت آراء به تصويب رسيد. دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد از طريق واگذاري زمين هاي طرح شفا به شركت هاي دانش بنيان و احداث واحدهاي مسكوني براي كاركنان و اعضاي هيأت علمي، علاوه بر فعاليتهاي پژوهشي و اقتصادي و علمي و...، مي تواند اعتبارات موردنياز خود را نيز جذب كند.

گفتني است بودجه استان يزد از حيث درآمد و هزينه 110 ميليارد تومان و از حيث منابع و مصارف 135 ميليارد تومان مورد تاييد اعضاي هيات امناي اين استان قرار گرفت.

در ادامه هشتمين جلسه هيأت امناي استان يزد، ضمن تصويب كليات بودجه پيشنهادي استان يزد براي سال 1395، پيشنهاد شد كميسيون دائمي ظرف يك هفته پيشنهادات مطرح شده درخصوص اين برنامه و برنامه توسعه واحدهاي دانشگاهي استان يزد مبتني بر آمايش سرزميني و برنامه ششم دانشگاه، را اعمال كند. مصوبه اين كميسيون نيز به منزله مصوبه هيأت امناي استاني، براي تصويب نهايي به هيأت امناي مركزي ارسال خواهد شد.

گفتني است بودجه استان يزد از حيث درآمد و هزينه 111ميليارد تومان و از حيث منابع و مصارف 141 ميليارد تومان به تصويب رسيد.

تاریخ:
1394/10/28
تعداد بازدید:
96
منبع:
Powered by DorsaPortal