دكتر ميرزاده در جلسه هيات امناي استان اردبيل: تمهيدات دانشگاه آزاد اسلامي براي مسكن كاركنان و اعضاي هيات علمي
به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده در اين جلسه كه با حضور مجيد خدابخش استاندار اردبيل و ساير اعضا برگزار شد، ضمن تاكيد به اعضاي هيات امناي استان اردبيل مبني بر اصلاح شاخص هيات علمي و تسريع در فرايند جذب، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي خود را متعهد مي داند استانداردهاي وزارتين علوم، بهداشت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت كرده و خود را به استانداردهاي ملي نزديك سازد.

 

دكتر ميرزاده در جلسه هيات امناي استان اردبيل:

تمهيدات دانشگاه آزاد اسلامي براي مسكن كاركنان و اعضاي هيات علمي

تصوير مطلب تمهيدات دانشگاه آزاد اسلامي براي مسكن كاركنان و اعضاي هيات علمي

 

در سيزدهمين روز از برگزاري اجلاس هيات هاي امناي استاني، برنامه ششم توسعه و بودجه استان اردبيل با حضور اعضا به تصويب رسيد.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده در اين جلسه كه با حضور مجيد خدابخش استاندار اردبيل و ساير اعضا برگزار شد، ضمن تاكيد به اعضاي هيات امناي استان اردبيل مبني بر اصلاح شاخص هيات علمي و تسريع در فرايند جذب، گفت: دانشگاه آزاد اسلامي خود را متعهد مي داند استانداردهاي وزارتين علوم، بهداشت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را رعايت كرده و خود را به استانداردهاي ملي نزديك سازد.

وي ضمن قدرداني از عملكرد استان اردبيل اظهار داشت: واحدهاي مستقر در استان اردبيل جزو فعال ترين واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به شمار مي روند كه در مسير توسعه كاملا مصمم حركت مي كنند.

دكتر ميرزاده، پس از شنيدن گزارش رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل، فعاليت هاي اين استان را از نظر راه اندازي شركت هاي دانش بنيان، بودجه ريزي و طرح شفا مثبت ارزيابي كرد و از مسئولان دانشگاهي اين استان خواست تا نسبت به اتمام طرح هاي نيمه تمام عمراني و جذب هيات علمي اهتمام بيشتري داشته باشند.

وي با اشاره به برخي انتقادهاي نادرست نسبت به دانشگاه آزاد اسلامي، گفت: با برنامه ريزي صورت گرفته براي جذب هيات علمي، تا پايان خرداد 95 تعداد 11 هزار نفر ديگر به مجموعه اعضاي هيات علمي اين دانشگاه با مدرك PHD افزوده خواهد شد و اعضاي هيات علمي تمام وقت در سال 95 با درجه دكتري بيش از 25 هزار نفر مي رسد.

رييس دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص نحوه بودجه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي خاطر نشان كرد: سعي ما بر اين بوده تا بودجه دانشگاه مبني بر برنامه و سياست هاي دانشگاه صورت گيرد.

دكتر ميرزاده همچنين تاكيد كرد: تاسيس شركت هاي دانش بنيان نيازمند اخذ مجوز از معاونت علمي فناوري رياست جمهوري نيست و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مي توانند با مجوز شوراي اقتصاد دانش بنيان هر استان نسبت به فعاليت هاي دانش بنيان اقدام كرده و حتي نياز به اخذ مجوز از سازمان مركزي هم ندارند.

وي افزود: اگر شركت هاي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي تمايل داشته باشند از تسهيلات معاونت علمي فناوري رياست جمهوري بهره بگيرند لازم است تا خود را با استانداردهاي آنها هماهنگ سازند.

برنامه ريزي براي ايجاد تسهيلات مسكن براي كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي

وي از برنامه ريزي براي ايجاد تسهيلات مسكن براي كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد و گفت: در طرح شفا(شهرك فناوري آزاد) علاوه بر فعاليت هاي پژوهشي، صنفي و خدماتي، بخشي نيز به مسكن كاركنان و اعضاي هيات علمي اختصاص مي يابد كه كاملا مطابق با ضوابط شهرسازي و اخذ مجوز هاي لازم اين امر ممكن است.

گزارش عملكرد دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل

دكتر علي شامل رييس دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل نيز در ابتداي اين جلسه به ارائه گزارشي در خصوص واحدهاي اين استان پرداخت و گفت: در مجموع واحدهاي اين استان در مقطع كارداني تعداد 3 هزار و 275 دانشجو،‌در مقطع كارشناسي 12 هزار و 30 دانشجو، در مقطع كارشناسي ارشد 6 هزار و 406 دانشجو و در مقطع دكتراي 354 دانشجو مشغول به تحصيلند.

وي درباره نسبت اعضاي هيات علمي به دانشجو در اين استان نيز گفت: نسبت استاد به دانشجو در اين استان يك به 53(همگن نشده) و با احتساب اعضاي هيات علمي نيمه وقت و حق التدريس يك به 31 است.

دكتر شامل درخصوص تعداد رشته محل هاي اين استان نيز خاطر نشان كرد: از سال 92 تا كنون، تعداد رشته محل كارشناسي ارشد از 56 به 120 افزايش يافته و در مقطع دكترا نيز 30 رشته محل ايجاد شده است.

دكتر شامل همچنين در اين جلسه به ارائه گزارشي از عملكرد برنامه بودجه مصوب دانشگاه آزاد اسلامي استان اردبيل در سال 93 ،‌ طرح شفا و طرح ساها در اين واحد پرداخت.

وي اصلاح ، بهبود نسبت و هرم هئيت علمي، توسعه كمي و كيفي تحصيلات تكميلي، يجاد سامانه آزمايشگاههاي همكار آزاد (ساها)، حركت به سوي دانشگاه هاي نسل سوم (كارآفرين و فنآور)، تأسيس و توسعه مراكز پژوهشي )در قالب تأسيس پارك هاي علم و فناوري، مراكز تحقيقاتي، قطب هاي علمي، مراكز رشد شركت هاي كارآفريني دانش بنيان، جهت درآمدزايي و تجاري سازي پژوهش( را از جمله برنامه هاي پيشنهادي اين در سند توسعه ششم اين استان دانست.

گفتني است، با موافقت اعضا ميزان شهريه دانشجويان اين استان به تصويب رسيد كه بر اساس آن مقرر شد شهريه ثابت دانشجويان موجود در رشته هاي غير پزشكي در سال 95 افزايش پيدا نكرده و شهريه دانشجويان ورودي هاي جديد (به جز رشته هاي پزشكي) تا 15 درصد مي تواند افزايش يابد و اين اختيار به كميسيون دائمي هيات امناي استان داده شد تا براساس ميزان تقاضاي رشته هاي استان افزايش شهريه را كمتر از 15درصد مي توانند در نظر بگيرد.

لازم به ذكر است بودجه استان اردبيل از حيث درآمد و هزينه 97.6 ميليارد تومان و از حيث منابع و مصارف بيش از 117ميليارد تومان مورد تاييد اعضاي هيات امناي اين استان قرار گرفت. همچنين سند توسعه واحدهاي دانشگاهي استان مبتني بر آمايش سرزميني و برنامه ششم و بودجه سال 95 استان با اصلاحاتي تصويب شد و مقرر شد اصلاحاتي كه مدنظر جلسه بود در كميسيون دائمي هيات امناي استان مطرح و با هماهنگي معاونت برنامه ريزي دانشگاه اصلاح و نهايي شود، تاييد كميسيون دائمي هيات امنا به منزله مصوبه هيات امنا باشد و به استحضار اعضاي هيات امنا برسد.

 

تاریخ:
1394/10/23
تعداد بازدید:
193
منبع:
Powered by DorsaPortal