دومين شوراي تخصصي آموزش و تحصيلات تكميلي استان اصفهان تشكيل جلسه داد
روابط عمومي و اطلاع رساني: دومين شوراي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با حضور دكتر فروغي، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار گرديد.

دومين شوراي تخصصي آموزش و تحصيلات تكميلي استان اصفهان تشكيل جلسه داد

روابط عمومي و اطلاع رساني: دومين شوراي تخصصي آموزشي و تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با حضور دكتر فروغي، در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) برگزار گرديد.

در ابتداي اين جلسه دكتر فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان و دبير هيات امناي استان، نكات مهمي را در خصوص برگزاري امتحانات پايان ترم با رعايت عدالت و استاندارد‌هاي آموزشي، نظم و مقررات در چهار محور اساسي توضيحات كاملي ارائه نمود و از امتحانات به عنوان آبروي دانشگاه و حاصل تلاش بي‌وقفه اساتيد، دانشجويان و كاركنان در طول يك ترم ياد نمود.

در اين جلسه كه معاونين آموزشي واحدهاي دانشگاهي استان حضور داشتند، امير رضا نقش سرپرست دبيرخانه هيات امنا دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان ضمن تاكيد بر كيفيت و دقت در برگزاري امتحانات، خواستار پيشنهاد‌هاي كاربردي از سوي معاونين آموزشي در راستاي كيفيت و بهبود فرايندهاي آموزشي شد و در جهت وحدت رويه به رعايت تقويم آموزشي مصوب و تلاش بيشتر نسبت به گذشته در دهه چهارم حيات دانشگاه، اين دهه را دهه تكامل ناميد.

نقش در خصوص تصويب رشته‌ها گفت: با توجه به پيگيري‌هاي مكرر و درخواست واحد‌ها تمامي رشته‌هاي موجود مصوب گرديد و لازم است ظرفيت پذيرش رشته‌ها كنترل و در حدود اختيارات استان قرار داده تا واحدهاي دور از مركز نيز بتوانند به حيات خود ادامه دهند.

سرپرست دبيرخانه هيات امناي استان تاكيد كرد: با عنايت به اينكه تعدادي از واحد‌ها براي اولين بار اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي نموده‌اند، لازم است از ديگر واحدهاي با سابقه، تجربه‌هاي لازم را به دست آورند و براي متصديان آموزشي خود دوره‌هاي بازآموزي ارائه كنند و در وب سايت واحد‌ها ضمن معرفي امكانات واحد، معرفي اعضاي هيات علمي، سر فصل و برنامه ترمي رشته‌ها قرار گيرد و معاونين آموزشي بر عملكرد مديران گروه‌ها در اين خصوص نظارت دقيق داشته باشند.

نقش در خصوص جذب هيات علمي و فرآيند آن توضيحات كاملي را ارائه و اعلام نمود: جذب درون سازماني اعضاي هيات علمي به طور كلي حذف و مقرر گرديده اختيارات بيشتري به استان‌ها داده شود تا در خصوص نقل و انتقالات هيات علمي تصميم گيري نهايي در استان گرفته شود و بدين منظور سامانه ويژه‌اي هم در آينده راه اندازي خواهد شد تا جابجايي اعضاي هيات علمي تسهيل گردد و در ضمن هرگونه ماموريت يا انتقال هيات علمي در نيمسال دوم ممنوع مي‌باشد.

وي در خصوص ثبت نام ورودي‌هاي جديد گفت: شروع به تحصيل دانشجو بدون ثبت نام و احراز هويت در سايت مركز آزمون تحت هر شرايطي، ممنوع بوده و تخلف محسوب مي‌گردد و جابجايي در نيمسال شروع به تحصيل نيز به هيچ عنوان امكان پذير نيست و مطابق اعلام سازمان مركزي با عوامل خاطي برخورد انضباطي مي‌گردد.

در ادامه دكتر هادي رئيس شوراي تخصصي آموزش وتحصيلات تكميلي ضمن تقدير از تلاش و همكاري واحدهاي دانشگاهي واستان در تصويب رشته‌هاي جديد كفت: در اين زمينه نسبت به سال قبل پيشرفت قابل توجهي داشته‌ايم.

رئيس شوراي تخصصي آموزش و تحصيلات تكميلي خواستار وحدت رويه در تقويم آموزشي نيمسال دوم و دوره تابستان 95-94 و برگزاري جلسات مستمر با مديران گروه‌ها و اعضاي هيات علمي شدند و در خصوص جذب درون سازماني و ارسال نامه‌اي به معاونت محترم آموزشي دانشگاه مطالبي ارائه نمود.

در پايان اين جلسه سئوالات حاضرين مطرح و پاسخ‌هاي مربوطه ارائه گرديد.


تاریخ:
1394/10/23
تعداد بازدید:
156
منبع:
Powered by DorsaPortal