به منظور توسعه پژوهش هاي كاربردي صورت گرفت :امضاي تفاهم نامه همكاريهاي علمي و پژوهشي ميان واحد اصفهان(خوراسگان) و شهرداري اصفهان
روابط عمومي و اطلاع رساني: تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي، آموزشي و فناوري ميان شهرداري اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منعقد شد.

به منظور توسعه پژوهش هاي كاربردي صورت گرفت :

امضاي تفاهم نامه همكاريهاي علمي و پژوهشي ميان واحد اصفهان(خوراسگان) و شهرداري اصفهان

روابط عمومي و اطلاع رساني: تفاهم نامه همكاري علمي، پژوهشي، آموزشي و فناوري ميان شهرداري اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) منعقد شد.

معاون پژوهش و فناوري آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) گفت: با هدف توسعه پژوهش هاي كاربردي و پاسخگويي به نيازهاي جامعه و برطرف ساختن نيازهاي مديريت شهري و رفع مشكلات شهروندان، تفاهم نامه همكاري هاي علمي، پژوهشي، آموزشي و فناوري ميان حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و معاونت برنامه ريزي، پژوهش و فناوري اطلاعات شهرداري اصفهان منعقد گرديد.

دكتر پيام نجفي افزود: در اين تفاهم نامه كه به امضاي معاونين پژوهشي دو طرف رسيده است طرفين توافق كردند، در انتقال تجربيات، تبادل آمار و اطلاعات، استفاده از امكانات آزمايشگاهي و تحقيقاتي، همكاري در انتقال فناوري و انتشار دستاوردهاي علمي و فناوري و انتشار تاليفات و كتب و مجلات علمي مشترك از ظرفيت ها و امكانات يكديگر استفاده نمايند.

معاون پژوهش و فناوري آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) اظهار كرد: هدف اصلي در اين تفاهم نامه بكارگيري ظرفيت هاي متقابل دانشگاه و شهرداري، براي حل و اجراي مسائل شهري است و اين تفاهمنامه، زمينه ساز قراردادها و طرح هاي بعدي مي شود.

وي افزود: همچنين در اين تفاهم نامه در زمينه هاي آموزشي طرفين بر استفاده متقابل از فضاهاي آموزشي، برگزاري دوره هاي جديد بين رشته اي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، برگزاري دوره هاي كوتاه مدت، برگزاري آزمون هاي استخدامي و ارتقايي شهرداري و تدوين سرفصل دروس تخصصي مورد نياز شهرداري تاكيد شده است.

نجفي گفت: بر اساس اين تفاهم نامه، شهرداري اصفهان متعهد مي شود ضمن اعلام عناوين تحقيقاتي، آموزشي و فناوري به دانشگاه و تامين هزينه هاي مالي مورد نياز پروژه هاي مصوب، از پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي حمايت كند، همچنين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) متعهد گرديد كه با فراهم سازي شرايط ادامه تحصيل كاركنان شهرداري به صورت دوره هاي دكتري پژوهش محور و ارائه خدمات علمي، فناوري و آموزشي و اطلاعاتي در زمينه هاي تخصصي، طرح هاي پژوهشي و فناوري مورد نياز شهرداري را اجرايي كند.

معاون پژوهش و فناوري آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) خاطر نشان كرد: با انعقاد اين قرارداد، شهرداري و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مي توانند در برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت به صورت مشترك، دوره هاي آموزشي به صورت الكترونيكي، اجراي دوره هاي جديد بين رشته اي در سطوح كارشناسي ارشد و دكترا همكاري كنند.

تاریخ:
1394/10/21
تعداد بازدید:
192
منبع:
Powered by DorsaPortal