در بازديد از پروژه توليد بذر عنوان شد؛معاون وزير كشاورزي: واحد اصفهان در بين دانشگاههاي كشور در جايگاه خاصي قرار دارد
روابط عمومي و اطلاع رساني: معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در جريان بازديد از پروژه توليد بذر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، گفت: هميشه تلاش اين دانشگاه در جهت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي زيربنايي در راستاي پيشرفت كشور بوده است و هم اكنون شاهد آن هستيم كه اين واحد دانشگاهي در بين دانشگاههاي كشور در جايگاه خاصي قرار دارد.

در بازديد از پروژه توليد بذر عنوان شد؛


معاون وزير كشاورزي: واحد اصفهان در بين دانشگاههاي كشور در جايگاه خاصي قرار دارد

 

روابط عمومي و اطلاع رساني: معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در جريان بازديد از پروژه توليد بذر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، گفت: هميشه تلاش اين دانشگاه در جهت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي زيربنايي در راستاي پيشرفت كشور بوده است و هم اكنون شاهد آن هستيم كه اين واحد دانشگاهي در بين دانشگاههاي كشور در جايگاه خاصي قرار دارد.         

مهندس محمد علي جوادي معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي افزود: ما از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) خاطرات زيادي داريم و دكتر فروغي همواره ديدشان رو به توسعه است.

جوادي با بيان اينكه هميشه تلاش اين دانشگاه و دكتر فروغي پيشرفت كشور بوده است، اظهار كرد: هم اكنون شاهد آن هستيم اين  واحد دانشگاهي در بين دانشگاههاي كشور در جايگاه خاصي قرار دارد و البته اگر كارها در جهت حل مشكلات كشور باشد جايگاهش خاص مي شود و بايد مورد حمايت باشد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي با تقدير از تلاش هاي آيت اله هاشمي و همكاران وي براي دانشگاه آزاد  اسلامي، در خصوص پروژه ملي بذر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) گفت: اين قبيل كارها بايد زمان بندي شود و نكته بسيار مهم اين است كه ميزان بذري كه در كشور قرار است توليد شود يك دهم بذر وارداتي مي باشد كه بسيار مهم است و ما بنا داريم اين پروژه را مورد حمايت قرار دهيم.

در ادامه اين برنامه مهندس قاسمي مديركل سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان گفت: خوشحاليم كه امروز در اين جلسه حضور داريم از زماني كه در سازمان جهاد كشاورزي حضور يافتيم اين طرح و اين فرايند را با همكاري و محوريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به صورت مشترك آغاز كرديم و در اين راستا يك تقسيم كار دو طرفه صورت گرفت كه ذكر چند نكته ضروري مي باشد. متأسفانه محدوديت منابع آب داريم و نياز به كشت در فضاي بسته و كشت هاي متراكم داريم و اين كار در استان برنامه ريزي شده و به جد دنبال مي گردد. پس طبيعي است نياز به سرمايه گذاري در سطح كار گلخانه اي داريم تا زماني كه مشكل كم آبي مرتفع گردد.

قاسمي افزود: اين امر همگام با سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي باشد چون متأسفانه سالانه منابع مالي بسيار زيادي صرف واردات اين گونه بذرها مي گردد و لذا در ضرورت اين كار هيچ شكي نيست پس بومي سازي جزيي از سياست هاي دولت مي باشد اما نكته ديگر رقابت پذيري است چون مصرف كننده قيمت بذر داخلي و خارجي را مقايسه مي كند و به مارك توجهي ندارد.

مديركل سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان خواهشي كه داريم اين است كه دوستان دردانشگاه سريعاً گزارش نتايج توليدات خود  را به بخش هاي تحقيقاتي ما ارسال نمايند تا ما نيز به طور كامل مطلع باشيم، هرچند كه در اين همكاري چندساله بسيار خوب پيش رفته ايم و اين افتخار به نام اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) خواهد ماند و آمادگي كامل در راستاي اجرايي كردن اين طرح را داريم .

دكتر فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) نيز در سخناني عنوان كرد: توليد بذرهاي هيبريدي و گلخانه اي با اين كيفيت و استاندارد در كشور براي اولين بار در اين دانشگاه صورت گرفته است كه مؤسسه امين شركت تحقيقاتي خانم دكتر گل آبادي و مهندس اقتداري مجري اين طرح بوده اند  و البته از مختصات اين بذرها اين است كه سازگار با نقاط خشك و نيمه خشك است. 

تاریخ:
1394/10/13
تعداد بازدید:
199
منبع:
Powered by DorsaPortal