زرهاني در واحد اصفهان: كار پژوهشي مكمل كارآفريني است و بايد در اين رابطه سرمايه گذاري كرد
روابط عمومي و اطلاع رساني: دكتر زرهاني معاون دانشگاه و رياست سازمان سما گفت: رشد انسان زماني شكوفا مي شود كه بتواند با رازهاي خلقت آشنا شود و در اين ميان كار پژوهشي مكمل كارآفريني است و بايد در اين رابطه سرمايه گذاري كرد.

زرهاني در واحد اصفهان:

كار پژوهشي مكمل كارآفريني است و بايد در اين رابطه سرمايه گذاري كرد 

روابط عمومي و اطلاع رساني: دكتر زرهاني معاون دانشگاه و رياست سازمان سما گفت: رشد انسان زماني شكوفا مي شود كه بتواند با رازهاي خلقت آشنا شود و در اين ميان كار پژوهشي مكمل كارآفريني است و بايد در اين رابطه سرمايه گذاري كرد.

زرهاني كه در دومين همايش بزرگداشت هفته پژوهش سما استان اصفهان با عنوان پژوهش، مهارت، كارآفريني در تالار اميركبير دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) سخن مي گفت، افزود: منشاء تمدن گذشته انسان هاي متفكر و حقيقت جو بوده اند و همان گونه كه قرآن كريم مي فرمايند «آيا كساني كه مي دانند با آنهايي كه نمي دانند برابرند؟»

در اين جلسه كه مديركل آموزش و پرورش و روساي نواحي آموزش و پرورش استان اصفهان و معاونين سما واحدهاي دانشگاهي استان و ديگر شخصيت هاي استاني حضور داشتند، رياست سازمان سما، تعليم و تربيت را شناخت و پرورش استعدادها و رشد علمي و عقلاني و اجتماعي دانست و اظهار كرد: دين اسلام ديني چند بعدي است و بايد زمينه رشد استعدادها را با تعليم و تربيت فراهم سازيم و نقش مدرسه و خانه در اين راستا بسيار مهم و اساسي است.

زرهاني ادامه داد: مدارس سما متعلق به دانشگاه است و سايه هيأت علمي بر سر اين مدارس قرار دارد و همان گونه كه پياژه و ديگر بزرگان، مدارس را وابسته به دانشگاه ها مي دانستند و بر همين اساس توانستند تحقيق كنند، بر نقش دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان سما در جهت تقويت رويكرد علمي تحقيقاتي دانشجويان و دانش آموزان تأكيد كرد.

وي افزود: من در بازديد از دستاوردهاي پژوهشي دانش آموزان و نوآوري هاي آنها در سماي استان اصفهان شگفت زده شدم و سما وقتي سما است كه پژوهش سرا باشد و مطالعات علمي داشته باشد و بتواند از همان كودكي استعدادهاي پنهان و تفكر و تعقل و اجتماعي شدن دانش آموزان را پرورش دهد، در اين صورت جامعه اي با انسان هاي رشيد، عاقل، صاحب بصيرت و از جميع اينها جامعه اي متمدن داشته باشيم، جامعه اي كه مغز متفكر داشته باشد بادهاي شديد آن را تكان نمي دهد.

 
تاریخ:
1394/10/02
تعداد بازدید:
89
منبع:
Powered by DorsaPortal