برگزاري هفتمين همايش ايدز در واحد اصفهان(خوراسگان)
روابط عمومي واطلاع رساني: هفتمين همايش ايدز با مشاركت انجمن علمي پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاداسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و معاونت بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در تالار اميركبير واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار گرديد.

برگزاري هفتمين همايش ايدز در واحد اصفهان(خوراسگان)

روابط عمومي واطلاع رساني: هفتمين همايش ايدز با مشاركت انجمن علمي پرستاري دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه آزاداسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و معاونت بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در تالار اميركبير واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار گرديد.

در اين همايش كه با حضور جمعي از مسئولين مركز بهداشت اصفهان، رئيس دانشكده پرستاري و مامايي، اعضاي هيات علمي و مسئولين دانشگاه آزاداسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و حضور چشمگير دانشجويان برگزار گرديد، سخنرانان پيرامون دلايل افزايش شيوع ايدز دركشورمان، علل و عوامل و راه پيشگيري از اين بيماري، ايدز و حقوق بيماران، تفكيك نيازها از خواسته، ارتباط و انضباط در جوانان، سخناني ايراد نمودند.

تاریخ:
1394/09/24
تعداد بازدید:
173
منبع:
Powered by DorsaPortal