قهرماني تيم واحد اصفهان در مسابقات استاني بدمينتون برادران
روابط عمومي واطلاع رساني: مسابقات بدمينتون برادران قهرماني دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اصفهان با شركت 4 تيم از دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر، مباركه، اصفهان و كاشان در تاريخ برگزار گرديد.

قهرماني تيم واحد اصفهان در مسابقات استاني بدمينتون برادران 

روابط عمومي واطلاع رساني: مسابقات بدمينتون برادران قهرماني دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان اصفهان با شركت 4 تيم از دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر، مباركه، اصفهان و كاشان در تاريخ برگزار گرديد.

در قسمت انفرادي آقاي عليرضا محمدي از دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان) مقام سوم و در قسمت دو نفره آقايان مهدي ابراهيمي و حسين هاشميان مقام دوم را كسب نمودند.

در پايان و در رده بندي تيمي تيم دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان)، مقام اول، دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر مقام دوم و دانشگاه آزاد اسلامي كاشان مقام سوم را بدست آوردند.

اسامي تيم آقايان: مهدي ابراهيمي، علي موسوي، عليرضا محمدي، حسين هاشميان و مربي تيم آقاي مهدي صباغ.

تاریخ:
1394/09/23
تعداد بازدید:
159
منبع:
Powered by DorsaPortal