دكتر ميرزاده در جلسه هيأت رئيسه: نتيجه طرح ادغام سنجش و پذيرش دانشگاهها، دولتي شدن بيشتر آموزش عالي است / دانشگاه آزاد اسلامي با جديت سياست هاي خود را پيش خواهد برد.
به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده در ابتداي اين جلسه شهادت امام حسن مجتبي (ع) و امام رضا (ع) و رحلت پيامبر عظيم الشأن (ص) را تسليت گفت. ميرزاده در ادامه اظهار داشت: طرح ادغام سنجش و پذيرش دانشگاهها براي اولين بار در زمان مديريت قبلي مطرح شد كه اضطراب زيادي را براي خانواده ها به همراه داشت...
دكتر ميرزاده در جلسه هيأت رئيسه؛

نتيجه طرح ادغام سنجش و پذيرش دانشگاهها، دولتي شدن بيشتر آموزش عالي است / دانشگاه آزاد اسلامي با جديت سياست هاي خود را پيش خواهد برد


هيأت رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي به رياست دكتر ميرزاده و با حضور اعضا برگزار شد.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده در ابتداي اين جلسه شهادت امام حسن مجتبي (ع) و امام رضا (ع) و رحلت پيامبر عظيم الشأن (ص) را تسليت گفت.

ميرزاده در ادامه اظهار داشت: طرح ادغام سنجش و پذيرش دانشگاهها براي اولين بار در زمان مديريت قبلي مطرح شد كه اضطراب زيادي را براي خانواده ها به همراه داشت. به اين دليل كه داوطلبان تحصيل در مقطع كارشناسي، ابتدا در كنكور سراسري شركت مي كردند و اگر به هر دليلي موفق نمي شدند، شرايط شركت در كنكور ديگري با نام كنكور دانشگاه آزاد اسلامي، براي آنها فراهم بود.

وي افزود: طرح ادغام آزمون هاي تحصيلات تكميلي دانشگاههاي دولتي و دانشگاه آزاد اسلامي، بار ديگر فشار روحي و رواني زيادي براي داوطلبان و خانواده هايشان به همراه خواهد داشت.

دكتر ميرزاده با بيان اينكه هنوز مركب نامه حمايت 242 نماينده مجلس شوراي اسلامي خشك نشده است، گفت: طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور كه دقيقاً مغاير اين نامه است، از سوي برخي نمايندگان محترم مجلس در حال طرح در مجلس شوراي اسلامي است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به طرح آمايش گفت: در حال حاضر 72درصد آموزش عالي ايران، دولتي است. به اين معني كه دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاههاي غيرانتفاعي 28درصد را تشكيل مي دهند. هرچند از نظر تعداد دانشجو، دانشگاههاي دولتي حدود 49درصد هستند.

وي با بيان اينكه نتيجه طرح ادغام سنجش و پذيرش دانشگاهها، دولتي شدن بيشتر آموزش عالي است، افزود: هدف از اجراي اين طرح دولتي كردن و اعمال بار مالي به دولت در حوزه آموزش عالي است.

دكتر ميرزاده با بيان اينكه سازوكار پذيرش دانشجو در اين طرح باعث تضييع حق دانشجويان نخبه خواهد شد، گفت: شايستگي علمي دانشجويان پيش از اين با آزمون كتبي سنجيده مي شد در حالي كه در طرح جديد، مصاحبه عامل اصلي و تعيين كننده گزينش دانشجو خواهد بود. پيامد ديگر اين اقدام، فسادي است كه از سفارش و اعمال سليقه و سوءاستفاده در انتخاب داوطلبان، مي تواند شكل بگيرد و بالتبع باعث نزول كيفيت آموزش عالي ايران به ويژه در مقطع تحصيلات تكميلي خواهد شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: در دانشگاه آزاد اسلامي، 70درصد نمره قبولي، از طريق آزمون كتبي كسب مي شود كه اين نشان دهنده شايستگي علمي فرد است. براي من جاي هيچگونه شبهه اي باقي نمانده كه افرادي كه به دنبال اجرايي كردن اين طرح هستند، تضعيف و تخريب دانشگاه آزاد اسلامي را مي خواهند.

وي افزود: اين افراد پيشرفت و توسعه دانشگاه آزاد اسلامي طي اين سه دهه به ويژه در سالهاي اخير در حوزه تحصيلات تكميلي را برنتابيدند. امروز دانشگاه آزاد اسلامي يكي از موفق ترين موسسات غيردولتي به شمار مي رود كه بدون كمترين حمايت دولتي، توانسته به اين ميزان از موفقيت دست يابد.

وي طرح هاي تجميع ساختاري، طرح ساها، جذب اعضاي هيأت علمي و... را از سياست هاي دانشگاه آزاد اسلامي خواند و گفت: با وجود تمامي اقدامات مثبتي كه در راستاي كيفي سازي و بومي گزيني در دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفته، بسياري بازهم سعي مي كنند ظرفيت پذيرش دانشجو در اين دانشگاه را كاهش دهند.

دكتر ميرزاده با اشاره به تبعات اجراي اين طرح گفت: كاهش پذيرش دانشجويان در مقاطع تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد اسلامي، باعث خواهد شد به ناچار تعداد بسياري از مشتاقان ورود به دانشگاه راهي دانشگاههاي كم كيفيت خارج از كشور شوند كه اين امر باعث خروج هرساله مقادير زيادي ارز از كشور خارج خواهد شد.

وي افزود: كساني كه تمام سعي خود را براي به نتيجه رسيدن اين طرح صرف مي كنند، آيا خبر دارند كه با پول خانواده هاي متوسط ايراني، دانشگاههاي درجه چندم منطقه را آباد مي كنند؟

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي گفت: به نظر مي رسد دستهايي در كار است تا مانع پيشرفت در زمينه هاي مختلف شوند. يك شبكه منسجم سياسي در مخالفت با دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل شده كه به نظر مي رسد هدف اصلي آنها مخالفت با آيت الله هاشمي رفسنجاني است چرا كه طرح توسعه تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد اسلامي ابتكار ايشان بوده و به همين دليل اين ميزان هجمه و مخالفت عليه آن به وجود آمده است.

وي با تأكيد بر اينكه ما نيز سياستهاي خود را با جديت پيش خواهيم برد، افزود: بهترين كار اين است كه امور و برنامه هاي دانشگاه آزاد اسلامي را با پافشاري پيش ببريم.

برخي مسئولان متولي آموزش عالي در مقام رقيب عمل مي كنند

دكتر ميرزاده در ادامه اظهار داشت: اقتصاد رشته در دانشگاههاي دولتي با دانشگاه آزاد اسلامي متفاوت است كه هنوز خيلي از مسئولان به اين مسئله توجه جدي نداشته اند.

ميرزاده در ادامه، با بيان اينكه با توجه به اينكه دانشگاه آزاد اسلامي 56درصد از بار تحصيلات تكميلي كشور را برعهده دارد، تبعات اجراي اين طرح بيش از همه، متوجه اين دانشگاه خواهد بود، از اعضاي هيأت رئيسه خواست بيشترين انرژي و زمان خود را صرف توسعه دانشگاه كنند و نمايندگان محترم هم همچنين از طرح توسعه تحصيلات تكميلي اين دانشگاه براساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي حمايت كنند. متأسفانه اشخاصي كه مسئول تنظيم ارتباطات توسعه علمي ايران هستند، در مقام رقيب با دانشگاه آزاد اسلامي برخورد حذفي مي كنند كه اين موضوع براي آموزش عالي ايران خطرناك است.

تاریخ:
1394/09/22
تعداد بازدید:
190
منبع:
Powered by DorsaPortal