رهنماي رودپشتي در واحد اصفهان:آموزش عالي نمي تواند بدون دانشگاه آزاد اسلامي ادامه فعاليت بدهد
روابط عمومي و اطلاع رساني: كارگاه تشريح روند اجرايي فرآيند بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي با حضور فريدون رهنماي رودپشتي، رؤساي واحد و مديران طرح و برنامه و بودجه واحدهاي دانشگاهي استان اصفهان، در واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

رهنماي رودپشتي در واحد اصفهان:

آموزش عالي نمي تواند بدون دانشگاه آزاد اسلامي ادامه فعاليت بدهد 

روابط عمومي و اطلاع رساني: كارگاه تشريح روند اجرايي فرآيند بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي با حضور فريدون رهنماي رودپشتي، رؤساي واحد و مديران طرح و برنامه و بودجه واحدهاي دانشگاهي استان اصفهان، در واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه امروز دانشگاه آزاد اسلامي بزرگترين دانشگاه حضوري جهان است افزود: دكتر فروغي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با تلاش خود و به رغم تمام سخت گيري ها، رشته هاي تخصصي دندانپزشكي را در اين دانشگاه داير كرده است و در واحد نجف آباد هم رشته هاي پزشكي خيلي خوبي داريم.

رهنماي رودپشتي ادامه داد: امروز تصوير ذهني دانشگاه آزاد اسلامي از واحد اصفهان(خوراسگان) تصوير بسيار مثبتي است كه علت آن هم مديريت تلاشگر و خستگي ناپذير رياست اين واحد، دكتر فروغي است.

 وي خاطرنشان كرد: اگر تدبير مديريتي وجود نداشته باشد، حس متفاوتي وجود نخواهد داشت در نتيجه بايد علاوه بر داشتن انضباط مالي كه اصل بسيار مهمي است، برنامه آمايش به عنوان موضوعي جدي با توجه به امكانات و منابع و ظرفيت هاي موجود، مورد توجه قرار گيرد.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص توسعه تحصيلات تكميلي در دانشگاه آزاد اسلامي گفت: با تدابير انديشيده شده در اين دو سال، دكتري تخصصي را از 16 درصد به 22 درصد افزايش داده ايم و دانشگاه مي تواند با قابليت هايي كه دارد اين روند را به نحو چشمگيري ارتقاء بخشد.

رهنماي رودپشتي اظهار كرد: درگزارش ملي كه براي رياست محترم جمهوري فرستاده ايم، اشاره كرده ايم كه اگر ما بخواهيم اقتصاد ملي و منافع ملي را مورد توجه قرار دهيم بايد به موضوع و نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه آموزش عالي توجه كنيم.

وي افزود: آموزش عالي نمي تواند بدون دانشگاه آزاد اسلامي ادامه فعاليت بدهد و ما بايد اين را بعنوان يك باور ملي بپذيريم و بايد جايگاه خودمان را بدانيم و نقش خودمان را ايفا كنيم و البته مي توانيم به كمك يكديگر با يك برنامه منسجم به اهداف متعالي مبتني بر واقعيت ها برسيم.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصاد دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري در توسعه آموزش عالي را راهبرد اساسي دانشگاه آزاد اسلامي در آمايش سرزميني آموزش عالي و توسعه تحصيلات تكميلي دانست.

در اين كارگاه يك‌روزه بديعي، مديركل دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامي نيز نكاتي را در خصوص اهميت برنامه استراتژيك دانشگاه و محور بودن برنامه‌هاي مدون در امور جاري دانشگاه بيان كرد.

در ادامه مديران و كار‌شناسان شركت كننده، هر كدام ديدگاه‌هاي خود را درخصوص اجرايي شدن فرآيند بازنگري در برنامه استراتژيك دانشگاه ابراز كردند.

 
 
 
 
تاریخ:
1394/09/17
تعداد بازدید:
175
منبع:
Powered by DorsaPortal