رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد: دوشنبه، آغاز ثبت نام آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي
ثبت‌نام آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (آموزش محور و پژوهش محور) دانشگاه آزاد اسلامي از روز دوشنبه 16 آذر ماه از طريق سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي آغاز مي‌شود و به مدت 3 هفته تا نهم دي ماه ادامه دارد.
دوشنبه، آغاز ثبت نام آزمون‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، دكتر مجتبي علوي فاضل، رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي درباره زمان برگزاري اين آزمون‌ها گفت: «آزمون دكتري تخصصي 9 بهمن ماه سال 94 به صورت سراسري برگزار مي‌شود. همچنين آزمون كارشناسي ارشد در روزهاي پنجشنبه، جمعه و شنبه (ششم،هفتم و هشتم)خرداد ماه سال 95 در سراسر كشور برگزار خواهد شد.»

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به زمان ثبت‌نام دوره دكتري تخصصي پژوهش محور همراه با ثبت نام متقاضيان ساير دوره‌هاي دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد، بيان كرد: «متقاضيان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور مي توانند از روز دوشنبه 16 آذر ماه تا پايان روز چهارشنبه 9 دي ماه با مراجعه به سامانه اين مركز به نشاني http://www.azmoon.org ابتدا دستورالعمل ثبت نام را مطالعه و پس از كسب آگاهي‌هاي كامل در مورد دوره دكتري پژوهش محور و رشته مورد نظر، در صورت تمايل و داشتن شرايط لازم نسبت به ثبت نام اقدام كنند.»

او افزود: «براي ثبت نام در دوره دكتري تخصصي پژوهش محور حداقل معدل كل كارشناسي ارشد 18 در رشته‌هاي علوم انساني و حداقل معدل كل 17 در رشته‌هاي غيرعلوم انساني يكي از شروط اساسي است. اگر داوطلبان از 15 دانشگاه برتر موجود درفهرست scopus فارغ‌التحصيل شده باشند يا جز فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي جامع (برتر) دانشگاه آزاد اسلامي باشند، معدل آنها با ضريب 1.1 براي رشته‌هاي با حد نصاب معدل 17 و 1.05 براي رشته‌هاي با حد نصاب معدل 18 در نظر گرفته مي‌شود.»

او ادامه داد: «متقاضيان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور مي‌توانند از يك مجموعه نسبت به انتخاب يك رشته‌محل اقدام كنند. رعايت شرط تجانس و ساير شروط با توجه به دستور‌العمل ثبت نام براي اين متقاضيان الزامي بوده و امكان ويرايش با استفاده از شناسه و رمز كارت اعتباري خريداري شده تا پايان مدت زمان ثبت نام فراهم است و پس از آن امكان تغيير وجود ندارد.»

علوي فاضل خاطر نشان كرد: «البته داوطلبان مي‌توانند بدون هيچگونه محدوديتي در دوره‌هاي مختلف دكتري تخصصي (با آزمون، بدون آزمون و پژوهش محور ) در صورت داشتن شرايط لازم، ثبت نام كنند.»

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد با تاكيد بر اين كه هيچ تفاوتي ميان مدرك دكتري تخصصي پژوهش محور و دكتري تخصصي آموزش محور وجود ندارد، تصريح كرد: «ماهيت دوره دكتري پژوهش محور ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه است، لذا با توجه به ماهيت اين دوره، داشتن طرح برون دانشگاهي مصوب يا طرح تحقيقاتي مورد حمايت دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي با تامين اعتبار مورد نياز ضروري است.»

شرايط ثبت‌نام دكتري تخصصي پژوهش محور آزاد

علوي فاضل تاكيد كرد: «براي ثبت نام در دوره دكتري تخصصي پژوهش محور اگر داوطلبان از 15 دانشگاه برتر موجود درفهرست scopus فارغ‌التحصيل شده باشند يا جز فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي جامع (برتر) دانشگاه آزاد اسلامي باشند، معدل آنها با ضريب 1.1 براي رشته‌هاي با حد نصاب معدل 17 و 1.05 براي رشته‌هاي با حد نصاب معدل 18 در نظر گرفته مي‌شود.»

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد عنوان كرد: «متقاضيان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور مي‌توانند از يك مجموعه نسبت به انتخاب يك رشته محل اقدام كنند. رعايت شرط تجانس و ساير شروط با توجه به دستور‌العمل ثبت نام براي اين متقاضيان الزامي بوده و امكان ويرايش با استفاده از شناسه و رمز كارت اعتباري خريداري شده تا پايان مدت زمان ثبت نام فراهم است و پس از آن امكان تغيير وجود ندارد. البته داوطلبان مي‌توانند بدون هيچگونه محدوديتي در دوره‌هاي مختلف دكتري تخصصي (با آزمون، بدون آزمون و پژوهش محور ) در صورت داشتن شرايط لازم، ثبت نام كنند.»

علوي فاضل با تاكيد بر اين نكته كه هيچ تفاوتي ميان مدرك دكتري تخصصي پژوهش محور و دكتري تخصصي آموزش محور وجود ندارد، اظهار كرد: «ماهيت دوره دكتري پژوهش محور ايجاد ارتباط ميان صنعت و دانشگاه است، لذا با توجه به ماهيت اين دوره، داشتن طرح برون دانشگاهي مصوب يا طرح تحقيقاتي مورد حمايت دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي با تامين اعتبار مورد نياز، ضروري است.»

آخرين تغييرات آزمون‌هاي ارشد و دكتري آزاد

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد با تاكيد بر اين نكته كه داوطلبان بايد قبل از تهيه كارت اعتباري تصميم خود را مبني بر شركت درنوع آزمون مورد نظر گرفته باشند گفت: «داوطلبان مقاطع دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد در صورت داشتن شرايط لازم مطابق مندرجات دفترچه راهنماي ثبت نام هيچگونه محدوديتي در ثبت نام دوره‌هاي مختلف آن مقطع ندارند. به عبارت ديگر داوطلب به طور همزمان امكان ثبت نام در دوره‌هاي با آزمون و بدون آزمون در مقاطع دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد را خواهد داشت.

او ادامه داد: «متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي مي‌توانند با توجه به علاقه و بدون در نظرگرفتن رشته تحصيلي مقطع كارشناسي، در يك مجموعه امتحاني تا حداكثر 100رشته محل را انتخاب كنند. درباره علاقه‌مندان به تحصيل در گروه علوم پزشكي و همچنين متقاضيان شركت كننده بدون آزمون كارشناسي ارشد رعايت شرط تجانس و ساير شروط با توجه به ضوابط موجود در دفترچه راهنما الزامي است.»

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد افزود: «متقاضيان ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي نيز مي‌توانند با توجه به علاقه و بدون در نظر گرفتن رشته تحصيلي مقطع كارشناسي ارشد در يك مجموعه امتحاني حداكثر تا 40رشته محل را انتخاب كنند. درباره متقاضيان بدون آزمون اين مقطع نيز، رعايت شرط تجانس و ساير شروط با توجه به ضوابط موجود در دفترچه راهنما الزامي است.»

علوي فاضل تصريح كرد: «درباره متقاضيان كارشناسي ارشد بدون آزمون داشتن معدل كل حداقل 17 براي رشته‌هاي علوم انساني و حداقل16 براي ساير رشته‌ها، درباره متقاضيان دكتري تخصصي بدون آزمون معدل كل حداقل 18.5 براي رشته‌هاي علوم انساني، حداقل 17 براي رشته‌هاي پزشكي و دامپزشكي و حداقل 17.5 براي ساير رشته‌ها يكي از شروط اساسي است.»

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد درباره امكان انتخاب حوزه‌هاي امتحاني و اولويت بندي رشته‌محل‌ها گفت: «انتخاب حوزه امتحاني مي‌تواند با اولويت رشته‌محل‌هاي انتخاب شده متفاوت باشد. به عبارت ديگر داوطلب مي‌تواند به راحتي درشهر محل سكونت يا نزديك به آن بدون در نظر گرفتن اولويت رشته محل‌هاي انتخابي خود آزمون دهد.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا ادامه تحصيل كارمندان و يا اعضا هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي در واحد محل كار خود امكان پذير است يا خير؟ عنوان كرد: «اين دسته از متقاضيان به هيچ عنوان نمي‌توانند حوزه امتحاني و يا دانشگاه انتخابي خود را، واحد محل خدمت انتخاب كنند و عدم رعايت اين ضوابط منجر به لغو قبولي آنان مي‌شود.»

علوي فاضل در پايان اظهار كرد: «امكان ويرايش اطلاعات براي داوطلبان دوره‌هاي با آزمون و بدون آزمون مقطع دكتري تخصصي و همچنين داوطلبان دوره‌هاي با آزمون و بدون آزمون مقطع كارشناسي ارشد با استفاده از شناسه و رمز ثبت نام كارت اعتباري خريداري شده تا پايان مدت زمان ثبت نام فراهم است و پس از آن امكان تغيير وجود ندارد.»

منبع: ايسنا

تاریخ:
1394/09/17
تعداد بازدید:
284
منبع:
Powered by DorsaPortal