براي اولين بار در ايران: طرح احداث دهكده سالمندان با وسعت 40 هكتار/با مشاركت شهرداري و واحد اصفهان(خوراسگان)
روابط عمومي و اطلاع رساني: اولين دهكده سالمندان ايران با وسعت 40 هكتار با مشاركت شهرداري اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، در مجاورت اين دانشگاه احداث مي شود.

براي اولين بار در ايران:

طرح احداث دهكده سالمندان با وسعت 40 هكتار/با مشاركت شهرداري و واحد اصفهان(خوراسگان)

روابط عمومي و اطلاع رساني: اولين دهكده سالمندان ايران با وسعت 40 هكتار با مشاركت شهرداري اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، در مجاورت اين دانشگاه احداث مي شود.

دكتر فروغي در جلسه اي كه به همين منظور با حضور شهردار اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد گفت: خيلي خوشحالم كه اين واقعه دارد اتفاق مي افتد، چند سال پيش اين ايده با توجه به مشكلات اجتماعي و جمعيت رو به رشد سالمندي كه با آن روبرو هستيم در قالب يك ايده دانش بنيان مطرح شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان افزود: هم اكنون بالغ بر 700 هزار سالمند در شهر اصفهان داريم و تا سال 1400 با حجم بسيار بالايي از سالمندان روبرو هستيم، تحقيقاتي كه در جهان در اين زمينه شده اين گونه است كه هرچه به سالمندان توجه شود اميد به زندگي در جوانان زياد مي شود و هرچه به سالمندان كم توجهي شود ضرر مي كنيم و اين مساله بسيار پراهميت و بزرگ است.

دكتر فروغي گفت: اين طرح را اولين بار با مهندس تاكي استاد معماري و يك نفر دانشجوي نخبه كار كرديم و من هم مشاور بودم، براي اين طرح 10000 نفر جمعيت پيش بيني شده و ما اين طرح را خيلي دقيق انجام داديم و اگر اين طرح الگو شود همه استان ها بايد انجام دهند.

دكتر فروغي عنوان كرد: در اين طرح ما سالمندان را در سه گروه طبقه بندي كرده ايم؛ بعضي آگاهي دارند و كاملاً متحركند، بعضي آگاهي دارند و متحرك نيستند و بعضي نه آگاهي دارند و نه متحركند.

وي افزود: در اصفهان خانواده ها براي پدر و مادر فداكاري مي كنند و آنها را در شرايط خاص نگهداري مي كنند، گاهي خود سالمندان طلب مرگ مي كنند و بعضي دختران و پسران هنگامي كه از اداره مي آيند و پدر و مادر را در اين حالت مي بينند طلب مرگ براي آنها مي كنند و اين بسيار دردناك است.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با تأكيد بر اهميت اين طرح گفت: اين طرح بسيار بزرگ است و متناسب با شرايط سالمندان بوده و افرادي كه متحرك هستند و آگاه هستند بايد روزها در مركز باشند و شب ها به منزل بروند، حتي هتل در طرح پيش بيني شده، در اين طرح براي هر 3 نفر يك نفر پرستار پيش بيني شده و 3000 پرسنل براي اداره اين ها نياز است يعني 10000 نفر را 3000 نفر اداره كنند، در اين طرح پزشك، كلينك و درمانگاه بر اساس نياز واقعي آنها پيش بيني شده است و در مجموع كار ارزشمندي است.

در ادامه اين جلسه دكتر جمالي نژاد شهردار اصفهان در خصوص اين طرح گفت: اين كار ارزشمندي است، دهكده سالمندان از قابليت هاي زيادي تشكيل شده كاربري هاي مسكوني، خوابگاه، اداري، سالن هاي گردهمايي، فضاهاي تفريحي، هتل و تفرجگاه هاي مختلف و فضاهاي عمومي و خصوصي و ويلاهايي زيبا و ...

دكتر جمالي نژاد افزود: از محاسن اين طرح نزديكي با بيمارستان الزهرا(س)، بيمارستان فارابي و شهرك پزشكان مي باشد و از مزاياي احداث اين طرح در مجاورت دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، كاهش هزينه ها بدليل نزديكي به شهر و وجود فضاي سبز است.

شهردار اصفهان اظهار كرد: من به شدت علاقمند هستم كه اين طرح عملياتي شود هر چند ممكن است هزينه آن چند صد ميليارد باشد اما مي توان با ايجاد سهام و مشاركت بخش خصوصي كار را به حركت انداخت و اين يك پروژه 8-7 ساله است، و بهتر آن است كه بخش خصوصي پشت اين قضيه باشد مانند ايجاد هتل، فضاهاي تجاري و سيتي سنتر تا بتوان به پيشرفت آن اميدوار بود وگرنه سرنوشت آن مانند ساير پروژه هايي خواهد شد كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند اما هنوز به اتمام نرسيده اند.

دكتر جمالي نژاد گفت: اين دستور دين است كه به افراد پير بايد كرامت داشته باشيد اين مقطع سني خيلي سخت است همه ما هم اين مسير را داريم مي رويم، افراد پير را ديده ايم و بدترين چيز اين است كه انسان احساس كند زيادي است و بدون منظور زنده است.

در اين جلسه دكتر پيام نجفي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)در اين باره گفت: مجاورت دهكده سالمندان با دانشگاه، با توجه به مركز تحقيقات پرستاري سالمندي از اولويت هاي دانشگاه است و با توجه به فعاليت شركت دانش بنيان طب الصادق(ع) در اين دانشگاه، موضوع طب سنتي را هم مي توانيم در كنار پرديس سالمندي به اجرا درآوريم و اين طرح 3000 اشتغال زائي ايجاد مي كند و اين يك بحث كاملا دانش بنيان است.
 
تاریخ:
1394/09/10
تعداد بازدید:
388
منبع:
Powered by DorsaPortal