امرالهي در جلسه هيأت امناي اصفهان: دستاوردهاي انرژي اتمي كشور مديون تلاش صادقانه كارشناسان اين حوزه است
روابط عمومي واطلاع رساني: رضا امرالهي نماينده رياست دانشگاه آزاد اسلامي در هيأت امناي استان اصفهان با اشاره به موضوع برجام گفت: انرژي اتمي دستاوردهاي بسياري براي كشور داشته است و همان طور كه در دوران دفاع مقدس عده اي براي دفاع از مرزهاي ميهن اسلامي داوطلبانه به جنگ رفتند در انرژي اتمي نيز بسياري از كارشناسان صادقانه كار كردند تا به اين دستاوردها برسيم و ما مديون آنها هستيم.

امرالهي در جلسه هيأت امناي اصفهان:

دستاوردهاي انرژي اتمي كشور مديون تلاش صادقانه كارشناسان اين حوزه است

روابط عمومي واطلاع رساني: رضا امرالهي نماينده رياست دانشگاه آزاد اسلامي در هيأت امناي استان اصفهان با اشاره به موضوع برجام گفت: انرژي اتمي دستاوردهاي بسياري براي كشور داشته است و همان طور كه در دوران دفاع مقدس عده اي براي دفاع از مرزهاي ميهن اسلامي داوطلبانه به جنگ رفتند در انرژي اتمي نيز بسياري از كارشناسان صادقانه كار كردند تا به اين دستاوردها برسيم و ما مديون آنها هستيم.

امرالهي با بيان اينكه اين دستاوردها در مسيرقوانين NPT بوده و هست افزود: به رغم آنكه برخي كشورها ادعا مي كردند ايران قصد ساخت بمب اتمي دارد، اما هرگز چنين نبوده است و حتي مي توان قسم خورد كه همه كارشناسان انرژي هسته اي ايران حتي به اين موضوع هم هيچ گاه فكر نكرده اند.

نماينده رياست دانشگاه آزاد اسلامي در هيأت امناي استان اصفهان اظهار كرد: اگر در موضوع هسته اي دانش فني ما قوي نبود، ما را خيلي اذيت مي كردند و اين دستاوردها باعث شد كه تا حدي استقلال پيدا كنيم و اين بار اول بوده كه كشور ما به عنوان يك معامله گر در حوزه هسته اي در دنيا مطرح شود، ما اورانيم غني شده كه به روسيه داديم پولش را گرفتيم و بابت كيك زرد و غني سازي پولش را گرفتيم، اين دستاوردها باعث شد كشور ما به هيچ عنوان ضرر نكند و اين اولين بار بوده كه از دانش فني كشور پول به دست آمده است.

در ادامه اين جلسه اعضاي هيأت امناء درباره ارائه گزارش آماري از شاخص هاي آموزشي، پژوهشي و عمراني استان، بررسي تقاضاهاي تأسيس مراكز تحقيقاتي در واحدهاي استان، بررسي تقاضاهاي طرح هاي پيشنهادي دانش بنيان، بررسي و تصويب گزارش مقايسه تطبيقي بودجه مصوب سال 93 و عملكردها و ارائه مسائل و مشكلات واحدهاي مباركه و شهر مجلسي بحث وگفتگو شد.

شايان گفتن است در اين نشست، دكتر زرگر پور استاندار اصفهان، حجه الاسلام سيد مجتبي مير دامادي مسؤول نهاد رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان، دكتر فروغي دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر هوشنگ طالبي رئيس دانشگاه اصفهان و نماينده وزير علوم، دكتر غلامرضا اصغري رئيس دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و نماينده وزير بهداشت، مهندس حسين محلوجي عضو هيأت امناي استان اصفهان، دكتر محمد رباني نماينده هيأت امناي استان اصفهان، دكتر مهران مجلسي عضو هيأت امناي استان اصفهان، مهندس جليل عمادي عضو هيأت امناي استان اصفهان و دكتر اميررضا نقش سرپرست دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان حضور داشتند.
 
تاریخ:
1394/09/08
تعداد بازدید:
263
منبع:
Powered by DorsaPortal