بازديد هيأت كارشناسان و ارزيابان وزارت بهداشت از گروه مامايي واحد اصفهان
روابط عمومي و اطلاع رساني: كارشناس، اعضاي هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته مامايي وزارت بهداشت به همراه نماينده شوراي راهبردي رشته مامايي دانشگاه آزاد اسلامي از گروه مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد به عمل آوردند.

 

بازديد هيأت كارشناسان و ارزيابان وزارت بهداشت از گروه مامايي واحد اصفهان

روابط عمومي و اطلاع رساني: كارشناس، اعضاي هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته مامايي وزارت بهداشت به همراه نماينده شوراي راهبردي رشته مامايي دانشگاه آزاد اسلامي از گروه مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد به عمل آوردند.

اعضاي گروه بازديدي را دكتر نسرين مساح، كارشناس وزارت بهداشت، دكتر شهناز كهن و دكتر والياني اعضاي هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته مامايي در وزارت بهداشت(بورد)، دكتر نكاوندي، نماينده شوراي راهبردي رشته مامايي دانشگاه آزاد اسلامي تشكيل مي دادند.
 
در نشستي كه به اين منظور در دفتر رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و با حضور تعدادي از مسئولين دانشگاه؛ مديركل پژوهش و فناوري، مديركل آموزش، رياست و معاونين آموزشي ـ دانشجويي و پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي، مدير گروه مامايي، مسئول برنامه ريزي كارآموزي ها و اعضاي هيات علمي گروه مامايي تشكيل گرديد، دكتر فروغي ضمن خير مقدم به هيات همراه، به معرفي اجمالي و موفقيت هاي آموزشي، پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) پرداخت.
 

در ادامه، گروه اعزامي از بخش هاي مختلف دانشكده؛ دفتر رياست، معاونت ها، اتاق اساتيد، دفاتر كارشناسان آموزشي، پژوهشي، اداري، امور كلاس ها، سايت اساتيد و دانشجويان، كتابخانه، مولاژ، مركز مهارت هاي باليني در دانشكده پرستاري و مامايي بازديد كردند.

همچنين جلسه اي با حضور اعضاي هيات علمي گروه مامايي و دانشجويان ورودي هاي متفاوت رشته كارشناسي مامايي برگزار گرديد و اعضاي گروه اعزامي به سؤالات حاضرين پاسخ دادند.

گروه اعزامي به منظور آشنايي با يكي از مراكز مهم آموزش باليني دانشجويان مامايي، در بيمارستان غرضي حضور يافته، از بخش هاي مختلف اين بيمارستان بازديد كردند.

در انتهاي اين برنامه گروه بازديدي جلسه اي با هيات رئيسه دانشكده برگزار نموده و پيشنهاد هايي جهت افزايش كيفيت آموزش رشته مامايي ارائه نمودند.

 

تاریخ:
1394/09/02
تعداد بازدید:
280
منبع:
Powered by DorsaPortal