علوي فاضل خبر داد: با اتمام دوره بورسيه هاي دكتري تا يكسال آينده/ بروز شكوفائي عظيم علمي در دانشگاه آزاد اسلامي
روابط عمومي و اطلاع رساني: دانشگاه آزاد اسلامي علاوه بر اعضاي هيأت علمي كه دارد، يك پشتوانه عظيم به نام بورسيه هاي دكتري و مربيان در حال تحصيل دارد كه با اتمام دوره تحصيل آنها تا يكسال آينده و افزايش قابل ملاحظه در تعداد اعضاء هيأت علمي با مرتبه استادياري شاهد يك شكوفائي عظيم علمي در دانشگاه آزاد اسلامي خواهيم بود واين موضوع توان دانشگاه آزاد اسلامي را در جهت توسعه تحصيلات تكميلي مضاعف مي كند.

علوي فاضل خبر داد:

با اتمام دوره بورسيه هاي دكتري تا يكسال آينده/ بروز شكوفائي عظيم علمي در دانشگاه آزاد اسلامي

روابط عمومي و اطلاع رساني: دانشگاه آزاد اسلامي علاوه بر اعضاي هيأت علمي كه دارد، يك پشتوانه عظيم به نام بورسيه هاي دكتري و مربيان در حال تحصيل دارد كه با اتمام دوره تحصيل آنها تا يكسال آينده و افزايش قابل ملاحظه در تعداد اعضاء هيأت علمي با مرتبه استادياري شاهد يك شكوفائي عظيم علمي در دانشگاه آزاد اسلامي خواهيم بود واين موضوع توان دانشگاه آزاد اسلامي را در جهت توسعه تحصيلات تكميلي مضاعف مي كند.

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اين مطلب افزود: توسعه پايدار دانشگاه آزاد اسلامي مستلزم توسعه در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري است و توسعه رشته ها در مقطع تحصيلات تكميلي مستلزم وجود امكانات بويژه اعضاي هيأت علمي لازم براي اينگونه رشته هاست.

علوي فاضل با بيان اينكه توسعه تحصيلات تكميلي مبتني بر توانائي دانشگاه آزاد اسلامي با حضور دكتر ميرزاده و سياست هاي مديريتي ايشان و حمايت هاي هميشگي حضرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني رئيس هيأت امناي دانشگاه مبني بر استفاده از توان و استعداد دانشگاهي، در دستور كار قرار گرفته است افزود: سياست توسعه تحصيلات تكميلي بعنوان يكي از محوري ترين سياستهاي دانشگاه از سال 92 آغاز شد و اين فرايند كماكان ادامه دارد.

وي اظهار كرد: در همين راستا كارمميزي و ارزيابي رشته ها بر حسب دستور جناب آقاي دكتر ميرزاده از اواسط مهرماه سال جاري شروع شد و امروز در اصفهان با اتمام كار ارزيابي رشته هاي استان هاي اصفهان، چهار محال و بختياري و استان يزد كار بخوبي انجام شده و كار ارزيابي همه رشته هاي دانشگاه در مقاطع تحصيلات تكميلي در سراسر كشور با موفقيت به پايان رسيد.

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد: اين كار يك اقدام جهادي در دانشگاه آزاد اسلامي بود كه با همدلي همه واحدهاي دانشگاهي با كيفيت و دقت در زمان كوتاه انجام شد و نمره حاصل از اين ارزيابي و مميزي كام دانشگاه آزاد اسلامي را شيرين كرد.

وي در خصوص ارزيابي رشته هاي تحصيلات تكميلي گفت: رشته هاي ارزيابي شده در سه دسته قرار مي گيرند؛ دسته اول رشته هاي آموزشي در حد كامل هستند كه در بعضي از اين رشته ها حتي ظرفيت اعضاي هيأت علمي به مراتب بيشتر از ساير دانشگاه ها حتي بيشتر از دانشگاه هاي دولتي است كه توان علمي و ظرفيت علمي آنها حتي جلوتر از دانشگاههاي دولتي است، دسته دوم رشته هايي هستند كه حداقل شرايط لازم را دارد اما ما به اين حد اكتفا نمي كنيم بلكه انتظار داريم در آن رشته ها تقويت كادر هيأت علمي به سرعت انجام شود و دسته سوم رشته هايي هستند كه سرمايه گذاري لازم براي آنها انجام شده و هم اكنون داراي اعضاي بورسيه هستند و واحدهاي دانشگاهي موظف شده اند نسبت به تقويت سريع كادر هيأت علمي خود در اين رشته ها اقدام كنند.

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي افزود: در مجموع رشته هايي كه ارزيابي شده اند در دفترچه آزمون قرار مي گيرند و ساير رشته هايي كه واحدها ملزم شده اند نسبت به جذب هيأت علمي براي آن رشته ها اقدام كنند، در هر مرحله اي كه بتوانند اين شرايط را تكميل كنند ما به عنوان رشته هاي تائيد قطعي در نظر مي گيريم.

علوي فاضل اظهار كرد: دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي درس مي خوانند نگراني نداشته باشند چرا كه كليه پذيرش هاي ما با مجوزهاي قانوني انجام شده است و نگاه ما در ارزيابي سال 94-93 با نگاهي رو به جلو است و هيچ ارتباطي با پذيرش هاي قبلي دانشگاه ندارد و دانشجويان خيالشان از اعتبار پذيرش راحت باشد و اگر رشته اي را ما نياز به تقويت تشخيص بدهيم اين مربوط به ادامه پذيرش هست و الزاماتي كه ما از نظر كيفي براي آن رشته قائل شده ايم ولي اين هيچ ارتباطي نسبت به تحصيل دانشجويان ندارد و از آن شرايطي كه فكرمي كرديم جلوتر هستيم.

وي تأكيد كرد: دانشگاه آزاد اسلامي اين حق را دارد كه از تمام ظرفيتهاي قانوني كشور براي توسعه كمي و كيفي كشور استفاده كند و اينكه بعضي ها دانشگاه آزاد اسلامي را محدود مي كنند و دانشگاه آزاد اسلامي را داراي حق نمي دانند درست نيست، اگر قانون را رعايت كنند دانشگاه محق است كه توسعه كمي و كيفي بيشتري داشته باشد و جا دارد از رياست محترم هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي آيت اله هاشمي رفسنجاني و مديريت مؤثر دكتر ميرزاده و همكاري هاي خوب دولت تدبير و اميد به ويژه آن دسته از مسؤولين محترم وزارت علوم كه با ديد مثبت و درك درست با ما همكاري كرده اند تشكر نمايم.

علوي فاضل ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي همكاري هاي متقابل، به مجموعه آموزش عالي كشور در جهت ارتقاء كيفيت خدمات شاياني كرده، بحث تجميع واحدهاي علوم و تحقيقات گامي بود كه دانشگاه آزاد اسلامي اجرايي كرد و 41 واحد دانشگاهي علوم و تحقيقات را با مراكز استاني را تجميع كرد، جذب اعضاي هيأت علمي با وجود بار مالي سنگيني كه دارد، بعنوان يك كار كيفي استمرار دارد، بحث توزيع بومي دوره هاي تحصيلات تكميلي و دنبال كردن عدالت آموزشي در تحصيلات تكميلي، جذب نيروهاي نخبه در داخل كشور و جلوگيري از خروج نيروهاي متخصص از كشور كه همواره مورد تأكيد و توجه مقام معظم رهبري بوده و بالتبع جلوگيري از نفوذ بيگانگان از طريق جذب و بها دادن به نخبگان كشور و موارد ديگر از افتخارات دانشگاه آزاد اسلامي است.

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي گفت: رشد رضايت مندي و اميد در مردم با توجه به مراجعه خانواده ها و تائيد برنامه هاي دانشگاه با امضاي 242 نماينده مجلس شوراي اسلامي و توسعه طرح ساها ـ كه با اين اقدام بيش از 12 هزار كارگاه و آزمايشگاه را در تمامي واحدهاي دانشگاهي كشور، به عنوان توان علمي خودمان با بدنه آموزش عالي به مشاركت گذاشته ايم تا همه دانشگاه هاي كشور بتوانند از اين امكانات استفاده كنند ـ كمك به آموزش عالي بوده است.

علوي فاضل در خصوص روند قانوني تصويب رشته ها اظهار كرد: رويه اين است كه درخواست تصويب رشته ها با شرايط مقرر قانوني لازم از طريق پرتال وزارت علوم ثبت مي شوند و وزارت علوم بايد در زمان مقرر رسيدگي كند و چنانچه وزارت علوم نتواند اين وظيفه قانوني را در زمان مقرر انجام دهد تصويب رشته ها برابر قانون از روش ديگري با استفاده از ظرفيت وزارت علوم و شوراي عالي انقلاب فرهنگي دنبال خواهد شد كما اينكه هم اكنون بيش از 2000 رشته دانشگاه آزاد اسلامي بيشتر از 1 يا 2 سال در انتظار تصويب وزارت علوم مانده است و قريب 4000 رشته ما در وزارت علوم مسكوت مانده و وضعيت نامشخص دارد.

رئيس مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد: در جلسه اي كه در اواخر اسفند ماه سال قبل با وزير علوم داشتيم درخواست كرديم به مقوله اقتصاد آموزش عالي غير دولتي توجه شود اما مي بينيم كه به اين مباحث كمتر توجه مي شود، همه ما براي خدمت به نظام و مردم كار مي كنيم و انتظار داريم بقيه مسئولين هم كمك كنند و كساني كه با دانشگاه آزاد اسلامي خيلي مهربان نيستند بايد به قول شهيد بهشتي(ره) بيشتر انصاف داشته باشند.

تاریخ:
1394/08/27
تعداد بازدید:
410
منبع:
Powered by DorsaPortal