علوي فاضل خبر داد: پايان موفقيت آميز مميزي رشته هاي تحصيلات تكميلي واحدهاي دانشگاهي كشور
روابط عمومي و اطلاع رساني: فرآيند مميزي كليه رشته هاي تحصيلات تكميلي تمامي واحدهاي دانشگاهي كشور با رويكردي علمي و جهادي با موفقيت به پايان رسيد.

علوي فاضل خبر داد:

پايان موفقيت آميز مميزي رشته هاي تحصيلات تكميلي واحدهاي دانشگاهي كشور

روابط عمومي و اطلاع رساني: فرآيند مميزي كليه رشته هاي تحصيلات تكميلي تمامي واحدهاي دانشگاهي كشور با رويكردي علمي و جهادي با موفقيت به پايان رسيد.

مجتبي علوي فاضل كه در آخرين جلسه مميزي رشته ها در واحد اصفهان(خوراسگان)سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: اين يك اقدام منحصر به فرد در حوزه آموزش عالي كشور است، اين مميزي كيفي بوده و نشان دهنده آن است كه جوسازي هاي صورت گرفته عليه دانشگاه فاقد پايه و اساس علمي است و دانشگاه آزاد اسلامي علاوه بر توسعه تحصيلات تكميلي نسبت به رعايت كيفت هاي استاندارد و قانوني اهتمام جدي دارد.

رئيس مركز سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامي گفت: ما توصيه داريم دانشگاه هاي ديگر اعم از دولتي و غير دولتي هم براي رشته هاي خود همين فرآيند را طي نمايند و در دانشگاه آزاد اسلامي اين آمادگي وجود دارد كه تجربيات خود را در اين خصوص به وزارت علوم منتقل نمايد.

علوي فاضل افزود: با اين مميزي ها مشخص گرديد كه توان علمي خوبي در واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي وجود دارد و ناديده گرفتن اين توان ارزشمند مصداق ناديده گرفتن يكي از سرمايه هاي مهم كشور در حوزه آموزش عالي است چرا كه دانشگاه آزاد اسلامي كه از بزرگترين دانشگاههاي حضوري جهان است پس از اين مميزي ها با اطمينان مي توان گفت كه دانشگاه آزاد اسلامي با برخورداري از اين ظرفيت عظيم علمي از معتبرترين دانشگاه هاست.

وي ضمن تأكيد بر اين كه اين اقدام يك اقدام جهادي در حوزه نظارت بر كيفيت آموزش عالي بود ابراز كرد: در اينجا لازم مي دانم از تلاش و زحمات همه واحدهاي دانشگاهي كه با دقت و سرعت كار كردند صميمانه سپاسگزاري كنم و اين باعث اعتماد بخشي به مسئولين دانشگاه و دانشجويان و استادان و اعتماد به نفس بيشتر در توسعه آموزش عالي در دانشگاه آزاد اسلامي خواهد گرديد.


تاریخ:
1394/08/27
تعداد بازدید:
281
منبع:
Powered by DorsaPortal