بازديد اعضاي كانون فرهنگي و اجتماعي«نهال نو» از مركز «محموديه»
روابط عمومي و اطلاع رساني: دانشجويان عضو كانون فرهنگي و اجتماعي نهال نو دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از مركز نگهداري معلولين ذهني محموديه بازديد به عمل آوردند.

 

بازديد اعضاي كانون فرهنگي و اجتماعي«نهال نو» از مركز «محموديه»

روابط عمومي و اطلاع رساني: دانشجويان عضو كانون فرهنگي و اجتماعي نهال نو دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از مركز نگهداري معلولين ذهني محموديه بازديد به عمل آوردند.
در اين بازديد كه با هماهنگي حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه صورت گرفت، علاوه بر همدردي با خانواده هاي معلولين ذهني، دانشجويان با انواع معلوليت هاي ذهني بصورت تخصصي آشنا شدند.

در اين برنامه با مذاكرات صورت گرفته بين مديريت مركز معلوليت ذهني محموديه و دبير كانون نهال نو، مقرر شد همكاري و تعاملات كانون فرهنگي و اجتماعي نهال نو دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) با اين مركز توسعه يابد.

 

تاریخ:
1394/08/17
تعداد بازدید:
386
منبع:
Powered by DorsaPortal