بروجردي در جلسه شوراي راهبردي معاونت امور مجلس: دندانپزشكي واحد (اصفهان) خوراسگان از سطح علمي بسيار بالايي برخوردار بوده و با بهترين دانشگاههاي دولتي رقابت مي كند.
به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي راهبردي معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي يك الگوي جهاني است كه بايد از حيثيت، توان و كيان آن از طريق تأثيرگذاري بر افكارعمومي دفاع شود تا نظرات منفي كه پيرامون آن وجود دارد، از بين برود.

 

بروجردي در جلسه شوراي راهبردي معاونت امور مجلس:

دندانپزشكي واحد (اصفهان) خوراسگان از سطح علمي بسيار بالايي برخوردار بوده و با بهترين دانشگاههاي دولتي رقابت مي كند.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي علاءالدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در جلسه شوراي راهبردي معاونت امور مجلس دانشگاه آزاد اسلامي اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامي يك الگوي جهاني است كه بايد از حيثيت، توان و كيان آن از طريق تأثيرگذاري بر افكارعمومي دفاع شود تا نظرات منفي كه پيرامون آن وجود دارد، از بين برود.

وي با تأكيد بر كيفي سازي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي بايد با برنامه ريزي دقيق و جامع نسبت به برخي نگاههاي منفي كه در مورد دانشگاه وجود دارد، اقدام كنند.

بروجردي افزود: به عنوان مثال واحد دندانپزشكي تهران يا خوراسگان{اصفهان} از سطح علمي بسيار بالايي برخوردار بوده به گونه اي كه با بهترين دانشگاههاي دولتي رقابت مي كند. اين چهره مناسب بايد در مورد ساير واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي نيز تعميم يابد.

 

تاریخ:
1394/08/17
تعداد بازدید:
195
منبع:
Powered by DorsaPortal