بازديد سرزده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان از واحدها و مراكز آموزشي استان
روابط عمومي و اطلاع رساني: به منظور بررسي مسائل و مشكلات واحد ها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان ونظارت و ارزيابي عملكرد آنها احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان به اتفاق امير رضا نقش رئيس دبير خانه هيئت امناي استان اصفهان به صورت سرزده از واحدهاي ميمه و مراكز آموزشي مهردشت (دهق) وجوشقان قالي بازديد نمودند و از نزديك در جريان عملكرد آموزشي،پژوهشي و عمراني اين واحد ها و مراكز قرار گرفتند.

 

بازديد سرزده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان از واحدها و مراكز آموزشي استان

روابط عمومي و اطلاع رساني: به منظور بررسي مسائل و مشكلات واحد ها و مراكز آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان ونظارت و ارزيابي عملكرد آنها احمدعلي فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان به اتفاق امير رضا نقش رئيس دبير خانه هيئت امناي استان اصفهان به صورت سرزده از واحدهاي ميمه و مراكز آموزشي مهردشت (دهق) وجوشقان قالي بازديد نمودند و از نزديك در جريان عملكرد آموزشي،پژوهشي و عمراني اين واحد ها و مراكز قرار گرفتند.

فروغي در گفتگويي ابراز كرد: هدف از انجام اين بازديدها، بررسي ميداني و دقيق مسائل و مشكلات واحدها و مراكز آموزشي دانشگاه در استان اصفهان است و تداوم نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها از مهم ترين اولويت هاي مديريتي هيأت امناي استاني است.

لازم به ذكر است در جريان اين بازديد ها جلساتي با حضور اعضاي هيات رئيسه و كاركنان اين واحدها و مراكز تشكيل و گزارشات لازم ارائه گرديد.

درپايان فروغي ابري و نقش از تلاش ها و زحمات همكاران در اين واحد ها و مراكز قدر داني كرد.

 

تاریخ:
1394/08/12
تعداد بازدید:
523
منبع:
Powered by DorsaPortal