با مصوبه هيأت مميزه صورت گرفت : ارتقاء مرتبه علمي احمدعلي فروغي از دانشياري به استادي
روابط عمومي و اطلاع رساني: در پنجاه و هفتمين جلسه هيأت مميزه دانشگاه آزاد اسلامي احمدعلي فروغي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان از دانشياري به استادي ارتقاء مرتبه يافت.

 

با مصوبه هيأت مميزه صورت گرفت :

ارتقاء مرتبه علمي احمدعلي فروغي از دانشياري به استادي

روابط عمومي و اطلاع رساني: در پنجاه و هفتمين جلسه هيأت مميزه دانشگاه آزاد اسلامي احمدعلي فروغي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان از دانشياري به استادي ارتقاء مرتبه يافت.

در اين جلسه كه به رياست دكتر حميد ميرزاده برگزار گرديد مرتبه علمي احمدعلي فروغي عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به استادي ارتقاء يافت.

در ابلاغيه مرتبه استادي فروغي چنين آمده است:

جناب آقا دكتر احمد علي فروغي ابري

دانشيار گروه اموزشي برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

با توجه به پيشنهاد كميته منتخب واحد در خصوص ارتقاي مرتبه جنابعالي به استادي، موضوع در پنجاه و هفتمين نشست مورخ 8/6/94 هيأت مميزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

ضمن تبريك به موجب اسن حكم از تاريخ 8/6/94، به مرتبه استادي گروه آموزشي مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامي ارتقاء مي يابيد. اميد است در مرتبه جديد نيز با تأييدات خداوند تبارك و تعالي، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و دانشجويان عزيز بوده و در توسه علم و دانش گام هاي مؤثرتري برداريد.

 

تاریخ:
1394/07/04
تعداد بازدید:
639
منبع:
Powered by DorsaPortal