اداره كل استاندارد استان اصفهان براي اولين بار در كشور همايشي با عنوان «هدايت نتايج تحقيقات دانشگاهي به سمت تدوين استانداردهاي ملي و بين المللي» را براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاههاي استان اصفهان برگزار مي نمايد.
از كليه علاقه مندان دعوت به عمل مي آيد چنانچه مايل به شركت در همايش و يا ارائه آثار هستند با مراجعه به مندرجات پوستر و سايت الكترونيكي همايش اقدام نمايند.

اداره كل استاندارد استان اصفهان براي اولين بار در كشور همايشي با عنوان «هدايت نتايج تحقيقات دانشگاهي به سمت تدوين استانداردهاي ملي و بين المللي» را براي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دانشگاههاي استان اصفهان برگزار مي نمايد.

از كليه علاقه مندان دعوت به عمل مي آيد چنانچه مايل به شركت در همايش و يا ارائه آثار هستند با مراجعه به مندرجات پوستر و سايت الكترونيكي همايش اقدام نمايند.
تاریخ:
1394/06/31
تعداد بازدید:
168
منبع:
Powered by DorsaPortal