فروغي: روحيه ي علمي و جهادي دكتر ميرزاده، در دو سال اخير منشاء تحولات بزرگي در دانشگاه بوده است
فروغي: مديريت تحول گرا و روحيه علمي و جهادي دكتر ميرزاده در دو سال اخيري كه ايشان رياست عالي دانشگاه را بر عهده دارند، منشاء تحولات مهمي در دانشگاه آزاد اسلامي بوده است.

 

فروغي:

روحيه ي علمي و جهادي دكتر ميرزاده، در دو سال اخير منشاء تحولات بزرگي در دانشگاه بوده است

فروغي: مديريت تحول گرا و روحيه علمي و جهادي دكتر ميرزاده در دو سال اخيري كه ايشان رياست عالي دانشگاه را بر عهده دارند، منشاء تحولات مهمي در دانشگاه آزاد اسلامي بوده است.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با اعلام اين مطلب افزود: همان گونه كه اخيراً آيت ا... هاشمي رفسنجاني رياست محترم هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي قريب به اين مضمون گفتند كه؛ در ايران از نظر مديريت، كمتر كسي را مانند آقاي دكتر ميرزاده سراغ داريم، حضور دكتر ميرزاده در اين دو سال در دانشگاه در بعد توسعه تحصيلات تكميلي، گسترش مراكز رشد، حركت به سمت تحقق درآمدهاي دانش بنيان، ارتقاء كيفيت آموزش و ... شاهد تحولات چشمگيري بوده ايم.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) اظهار كرد: اتفاق قابل اعتناي دوره مديريتي دكتر ميرزاده در دانشگاه آزاد اسلامي كه به صورت برجسته تري در حال بروز است، اعتماد به انديشه و خرد جمعي در قالب شوراهاي راهبردي و مشورتي و استفاده از اعضاي هيأت علمي دانش آموخته خود دانشگاه آزاد اسلامي براي تصدي سمت هاي كليدي دانشگاه است كه هم اكنون شاهديم برخي از معاونين سازمان مركزي از همين سنخ هستند و بدليل آشنايي با ساختار و مقررات و ادبيات كاري دانشگاه آزاد اسلامي منشاء خدمات مهمي شده اند كه بعضاً در تاريخ دانشگاه كم نظير بوده است.

فروغي در خصوص توجه به كاركنان دانشگاه در اين دو سال عنوان كرد: در اين دو سال علاوه بر توجه ويژه دكتر ميرزاده به اعضاي هيأت علمي و ترميم دريافتي هاي استادان در مقايسه با دانشگاههاي دولتي، به قشر زحمت كش كاركنان غير هيأت علمي هم توجه ويژه صورت گرفته است.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان افزود: ايجاد بستر شناسايي و تقدير از كارمندان نمونه، تسهيل زمينه تحصيل آسان كاركنان، فراهم كردن امكان جذب كاركنان دانش آموخته دروه دكتري در كادر هيأت علمي و تقدير از فرزندان ممتاز كارمندان از آن جمله است.

فروغي با تأكيد بر اين كه افزايش شتاب رشد علمي كشور منوط به توسعه تحصيلات تكميلي است گفت: دكتر ميرزاده توجه ويژه به توسعه تحصيلات تكميلي و با كيفيت داخلي را نه تنها راه ميانبر پيشرفت علمي كشور مي دانند بلكه آن را مانع از خروج سرمايه هاي ارزشمند انساني و مادي از كشور تلقي مي كنند و دراين مسير البته با برنامه ريزي هاي صورت گرفته در دو سال اخير، شاهد تحولات چشمگيري بوده ايم.

 

تاریخ:
1394/06/30
تعداد بازدید:
215
منبع:
Powered by DorsaPortal