فروغي خبر داد: اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم/ 2 و 3 دي ماه
روابط عمومي و اطلاع رساني: اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم با مشاركت قوه قضائيه و دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ هاي 2 و 3 دي ماه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار خواهد شد.

روابط عمومي و اطلاع رساني: اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم با مشاركت قوه قضائيه و دانشگاه آزاد اسلامي در تاريخ هاي 2 و 3 دي ماه به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار خواهد شد.

احمدعلي فروغي با اعلام اين خبر افزود: «همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم» با هدف بررسي آخرين روش ها و شيوه هاي علمي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم با همكاري معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در دوم وسوم دي ماه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار خواهد شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) اظهار كرد: مطالعات و برنامه ريزي براي برگزاري اين همايش از دو سال پيش در دانشگاه آزاد اسلامي و معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه صورت گرفته است و اميد است اين همايش با استقبال خوبي كه از سوي محققين و استادان حوزه علوم اجتماعي انجام خواهد شد، بتواند نقش مؤثري در كاهش ارتكاب جرائم در جامعه داشته باشد.

رئيس اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم گفت: با توجه به تأكيدات حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي (دام عزه)، رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص ضرورت پيشگيري از جرم در جامعه و اهتمام قوه قضائيه به اين امر، دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بزرگترين مجموعه آموزش عالي در ايران، با همكاري قوه قضائيه پيگيري اين مورد بسيار مهم را وجهه همت خود قرار داده است تا با بهره­گيري از ديدگاه نخبگان و انديشمندان و استادان حوزه و دانشگاه در قالب مقالات وارده و سخنراني، راههاي دستيابي به اهداف همايش را شامل؛ تبيين مباني نظري پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم، دستيابي به راهكارهاي اثربخش در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم و ايجاد تعامل و هماهنگي ميان موسسات آموزشي، پژوهشي با سازمان ها و نهادهاي مرتبط با پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم را، تحقق بخشد.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در خصوص محورهاي اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم ابراز كرد: محورهاي اين همايش عبارتند از:

1- ويژگي هاي جامعه آرماني از ديدگاه پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

2- جايگاه پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم در آموزه هاي ديني

3- نقش حوزه و دانشگاه در كاهش پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

4- عوامل روانشناختي و جامعه شناختي درپيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

5- نقش سبك زندگي در پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

6- نقش رسانه در پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

7- نقش خانواده در پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

8- نقش نظام تعليم و تربيت در مهدهاي كودك و مدارس در پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

9- سرمايه هاي اجتماعي و پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

10- تاثير حمايت از بزه­ديدگان و قربانيان آسيب هاي اجتماعي و جرايم در پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

11- نقش اصلاح و بازاجتماعي كردن آسيب ديدگان و بزهكاران در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم

12- فرصت­ها و تهديدهاي فضاي سايبري در پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم

13- شيوه ها و راهكار هاي نوين پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي و جرايم در حاشيه شهرهاي بزرگ

14- نقش شهرسازي در پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

15- عدالت اجتماعي و پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

16- سمن ها و نهادهاي مردمي و پيشگيري از آسيب اجتماعي و وقوع جرم

شايان گفتن است زمان برگزاري «اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم» 2 و 3 دي ماه 1394 و مهلت ارسال مقالات 15 آبان ماه 1394 خواهد بود.

تاریخ:
1394/06/25
تعداد بازدید:
486
منبع:
Powered by DorsaPortal