توسط دكتر ميرزاده : افزايش تخفيف شهريه ويژه كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد
دكتر ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تكريم كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان سما و فراهم كردن تسهيلات براي ادامه تحصيل اعضاي خانواده آنان بخشنامه تخفيف شهريه كاركنان و اعضاي هيات علمي و نيز همسر و فرزندان تحت تكفل آنان در هر نيمسال ابلاغ كرد.

 

توسط دكتر ميرزاده

افزايش تخفيف شهريه ويژه كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شد

دكتر ميرزاده رييس دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تكريم كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان سما و فراهم كردن تسهيلات براي ادامه تحصيل اعضاي خانواده آنان بخشنامه تخفيف شهريه كاركنان و اعضاي هيات علمي و نيز همسر و فرزندان تحت تكفل آنان در هر نيمسال ابلاغ كرد.

به گزارش مركز حوزه رياست و روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، موضوع اين بخشنامه كه به روساي واحدهاي مركز استان ( دبيران هيات هاي امناي استانها) واحدهاي علوم و تحقيقات تهران و نجف آباد، روساي واحدها، مراكز آموزشي و سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامي ابلاغ شده، افزايش تخفيف شهريه ويژه خانواده كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه و اصلاح بند دو بخشنامه 415962/80 مورخ 19/10/89 است.

بر اساس اين بخشنامه، ميزان افزايش تخفيف در مقطع كارداني و كارشناسي ( اعم از پيوسته و ناپيوسته) براي كاركنان و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها از 10 درصد به 20 درصد و براي اعضاي هيات علمي و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها از 5 درصد به 20 درصد، در مقطع كارشناسي ارشد براي كاركنان و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها از 10 درصد به 15 درصد و براي اعضاي هيات علمي و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها از 5 درصد به 15 درصد، در مقطع دكتري حرفه اي براي كاركنان و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها ميزان تخفيف از 10درصد به 10 درصد و براي اعضاي هيات علمي و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها از 5 درصد به 10 درصد و در نهايت در مقطع دكتري تخصصي براي كاركنان و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها از 10 درصد به 10 درصد و براي اعضاي هيات علمي و همسر و فرزندان تحت تكفل آنها از 5 درصد به 10 درصد مي باشد.

شايان ذكر است اقدام اخير در راستاي تكريم و اعتلاي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي من جمله بخشنامه انتخاب كارمندان نمونه دانشگاه آزاد اسلامي، اعطا بالغ بر ششصد ميليارد تومان تسهيلات بانك ملي به كاركنان و اعضاء هيات علمي، بازنگري در حق فني و تخصص كاركنان، انتشار نشريه صنفي چاره و... مي باشد

 

تاریخ:
1394/06/23
تعداد بازدید:
420
منبع:
Powered by DorsaPortal