ستاري: بسيار خوشحالم كه فرصت دست داد از واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد نمايم
روابط عمومي و اطلاع رساني: سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رياست جمهوري در رأس هيأتي با حضور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد خود را از از طرح هاي دانش بنيان اين دانشگاه آغاز كرد.

 

ستاري:

بسيار خوشحالم كه فرصت دست داد از واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد نمايم

روابط عمومي و اطلاع رساني: سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رياست جمهوري در رأس هيأتي با حضور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بازديد خود را از از طرح هاي دانش بنيان اين دانشگاه آغاز كرد.

در ابتداي اين سفر كه با حضور ابراهيم واشقاني فراهاني و معاون استانداري اصفهان انجام شد، ستاري در سخناني گفت: در خصوص فعاليت هاي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي، با دكتر ميرزاده تفاهيم نامه هاي داريم و بر اساس آن تفاهم نامه برنامه ريزي هايي كرده ايم و داريم پيش مي رويم.

ستاري اظهار كرد: برنامه جدي ما در حمايت از طرح هاي تحقيقاتي با هدف تجاري سازي و توليد ثروت است به نحوي كه بخش عمده اي از درآمدهاي دانشگاه آزاد اسلامي از اين محل باش و به تدريج از دريافت شهريه كاسته شود.

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري افزود: بايد در طرح ها به نحوي برنامهريزي شود كه بتوانيم 80 تا 85 درصد بودجه دانشگاه را را از محل توليد ثروت دانش بنيان تأمين كرد و اولويت هاي ما در حمايت از اينگونه طرح ها خواهد بود.

ستاري با بيان اينكه امروزه در دنيا دانشگاهها در توليد ثروت، بخش بزرگي از توليد ناخالص ملي كشور خود را به خود اختصاص داده اند عنوان كرد: ما بايد به فرزندان و دانشجويان مان بياموزيم كه اشتغال، استخدام نيست و بايد خود دانش آموختگان، كارآفرين و توليد گر و ثروت آفرين باشند.

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري گفت: بايد فرهنگ توليد ثروت ناخالص ملي دركشور بر پايه علم و دانش باشد، بايد اين نگرش كه ثروت دولت با پول نفت و خام فروشي باشد تغيير كند و بايد استادان در اين خصوص نگاه جديدي داشته باشند.

ستاري افزود: در زمينه فعاليت هاي دانش بنيان استادان از نظر قانوني هيچ محدوديتي وجود ندارد و استادان مي توانند با افتخار با راه اندازي شركت هاي دانش بنيان سهم بزرگتري در توليد ثروت داشته باشند.

وي در تبيين نقش دانشگاه در حمايت از ايده هاي دانش بنيان گفت: شركت هاي دانش بنيان بايد در دانشگاه متولد شوند و در بازار و در جامعه رشد كنند و بالنده شوند چراكه تمام ايده هاي علمي بايد ايده هاي ثروت ساز از پايه دانش و علم باشد.

ستاري در خصوص حمايت از ايده هاي علمي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي عنوان كرد: ما در معاونت علمي و فناوري در حمايت از ايده هاي دانش بنيان سهمي را به دانشگاه آزاد اسلامي اختصاص داده ايم و رويكرد اصلي ما در معاونت فناوري، بحث تجاري سازي است.

ستاري گفت: از اينكه امروز فرصت حضور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) را يافته ام بسيار خوشحالم و بازديد از طرح ها و فعاليت هاي دانش بنيان اين دانشگاه را امروز انجام خواهم داد.

در ابتداي اين جلسه پيام نجفي معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با ارائه گزارشي به تبيين طرح هاي مهم دانش بنيان اين دانشگاه از جمله طرح نانورس براي مقابله با ريزگردها، توليد بذرهاي هيبريدي محصولات گلخانه اي و توليد واكسن و جندين طرح ديگر پرداخت.

 

تاریخ:
1394/05/26
تعداد بازدید:
207
منبع:
Powered by DorsaPortal