علوي فاضل تاكيد كرد: معاونت سنجش و پذيرش، تنها مسير پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر مجتبي علوي فاضل، معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر گفت : كليه داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد اسلامي درنظر داشته باشند، كليه اطلاعيه هايي كه از طريق مؤسسات خصوصي و يا حتي واحدهاي دانشگاهي تحت عناوين پذيرش دوره هاي كارشناسي از طريق روش هايي به جز درج در سايت www.azmoon.org صورت گيرد، فاقد اعتبار است.

پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي صرفاً از طريق معاونت سنجش و پذيرش صورت مي‌گيرد.

دكتر مجتبي علوي فاضل، معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر گفت : كليه داوطلبان ورود به دانشگاه آزاد اسلامي درنظر داشته باشند، كليه اطلاعيه هايي كه از طريق مؤسسات خصوصي و يا حتي واحدهاي دانشگاهي تحت عناوين پذيرش دوره هاي كارشناسي از طريق روش هايي به جز درج در سايت www.azmoon.org صورت گيرد، فاقد اعتبار است.

وي در ادامه تاكيد كرد: ادامه تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي به جز متقاضيان ممتاز و نخبه، از طريق شركت در آزمون هايي كه از طريق معاونت سنجش و پذيرش برگزار مي‌شود، داراي اعتبار است.

علوي فاضل افزود: داوطلبان درنظر داشته باشند هرگونه تبليغات مبني بر پذيرش دانشجو بدون شركت در آزمون در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري فاقد اعتبار و غيرقانوني است.

علوي فاضل تأكيد كرد: دانشگاه آزاد اسلامي با هيچ فرد يا مؤسسه اي در زمينه انتخاب رشته، مشاوره و پذيرش دانشجو همكاري نداشته و مؤسساتي كه به نام همكاري با دانشگاه آزاد اسلامي اقدام به اين كار مي كنند، مورد تأييد نبوده و دانشگاه آزاد اسلامي در قبال اقدامات اين مؤسسات مسئوليتي ندارد.

وي در پايان توصيه كرد: داوطلبان در صورتي‌كه با اين گونه مؤسسات مواجه شدند حتماً موارد را در وب سايت www.azmoon.org و در قسمت پرسش و پاسخ مطرح و يا با تماس با شماره تلفن 4743-021 موارد را به ستادهاي پاسخگويي معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي اطلاع داده تا به لحاظ قانوني مورد پيگرد قرار گيرد

تاریخ:
1394/05/18
تعداد بازدید:
156
منبع:
Powered by DorsaPortal