در واحد اصفهان برگزار شد: سمينار تخصصي يك روزه رسانه سالاري و سواد رسانه اي براي استادان و دانشجويان
روابط عمومي و اطلاع رساني: رضا اسماعيلي معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از برگزاري سمينار تخصصي رسانه سالاري و سواد رسانه اي در اين واحد خبر داد و گفت: برگزاري نشست هاي علمي تخصصي براي اساتيد و دانشجويان يكي از اقدامات مستمر دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد.

 

در واحد اصفهان برگزار شد:

سمينار تخصصي يك روزه رسانه سالاري و سواد رسانه اي براي استادان و دانشجويان

روابط عمومي و اطلاع رساني: رضا اسماعيلي معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) از برگزاري سمينار تخصصي رسانه سالاري و سواد رسانه اي در اين واحد خبر داد و گفت: برگزاري نشست هاي علمي تخصصي براي اساتيد و دانشجويان يكي از اقدامات مستمر دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد.

وي افزود: همه گير شدن و شكل گيري رسانه هاي نوين شامل شبكه هاي اجتماعي، تلويزيون از يك سو و قدرت يافتن وگسترش شبكه هاي ماهواره اي در جامعه از سوي ديگر، مجموعه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) را بر آن داشت كه نشستي علمي در رابطه با رسانه ها برگزار كند تا سواد رسانه اي با هدف تبيين علمي موضوعات در رأس پرداختن به شناخت رسانه ها و ابعاد و مؤلفه هاي سواد رسانه اي تا رسيدن به راه حل هاي ارتباط با رسانه و جريان مديريت رسانه بتوانيم توانمندي ها را نزد اساتيد و مديران ايجاد كنيم و در همين راستا سمينار علمي تخصصي رسانه‌ سالاري و سواد رسانه ‌اي صبح امروز با حضور جمعي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي استان اصفهان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.
در اين نشست علاوه بر برگزاري كارگاه آموزشي، دكتر ياسين خدامرادي دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعي از دانشگاه علامه طباطبايي به بحث پيرامون سواد رسانه اي پرداخت وبيان داشت: صاحبان و گردانندگان رسانه ها به نوعي قدرت كنترل جامعه را در دست گرفته و تصميم گيري نهايي براي همه زمينه هاي زندگي افراد جامعه را در دست دارند و در حقيقت رسانه سالاري شاخه اي از تكنوكراسي يا فن سالاري است كه مي گويد رسانه، حاكم بر زندگي افراد مي باشد و در عصر كنوني درواقع مي توان آنرا مشاهده نمود.

همچنين در اين مراسم سواد رسانه اي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم و قابل استفاده اقشار مختلف جامعه معرفي گرديد كه با فرهنگ بومي هر گروه و جامعه اي رابطه اي تنگاتنگ خواهد داشت.

شايان ذكر است در اين سمينار تاكيد شد كه سواد رسانه اي بايستي به صورت تخصصي مورد بحث و استفاده قرار گيرد، چرا كه روز به روز گستره حيطه اين علم افزوده مي شود و اگر كسي به آن مسلط نباشد به نوعي يك بي سواد مدرن محسوب مي شود.

گفتني است معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان(خوراسگان) هدف از برگزاري اين سمينار تخصصي را ارائه اطلاعات و شناخت موضوع سواد رسانه اي و مهمتر از آن ابعاد كاربردي اين نشست جهت شناسايي وعرضه راهكارهاي جديد و مواجهه صحيح با پيام ها و اطلاعات رسانه ها و همچنين افزايش توانمندي مديريت رسانه اي بيان داشت.

 

تاریخ:
1394/04/23
تعداد بازدید:
289
منبع:
Powered by DorsaPortal