كتاب دانشجوي واحد اصفهان(خوراسگان)؛ اثر برگزيده جشنواره كتاب معماري كشور
روابط عمومي و اطلاع رساني: امين ابراهيمي‌دهكردي با كتاب «توسعه دروني و ميان افزا؛ رويكردهاي متأخر توسعه در بافت‌هاي كُهن» انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي (1392) توانست جايزه جشنواره معتبر دو سالانه كتاب معماري دكتر مزيني را از آن خود كند.

 

كتاب دانشجوي واحد اصفهان(خوراسگان)؛ اثر برگزيده جشنواره كتاب معماري كشور

روابط عمومي و اطلاع رساني: امين ابراهيمي‌دهكردي با كتاب «توسعه دروني و ميان افزا؛ رويكردهاي متأخر توسعه در بافت‌هاي كُهن» انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي (1392) توانست جايزه جشنواره معتبر دو سالانه كتاب معماري دكتر مزيني را از آن خود كند.

امين ابراهيمي‌دهكردي، دانشجوي دكتري شهرسازي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، كه در سال گذشته با كتاب «توسعه دروني و ميان افزا؛ رويكردهاي متأخر توسعه در بافت‌هاي كُهن» به عنوان نويسنده تقدير شده انتخاب شد، با همين كتاب جايزه دوسالانه معماري دكتر مزيني را نيز كه 27 خردادماه مراسم نهايي خود را برگزار كرد، كسب كرد.

ابراهيمي دهكردي درباره كتابش توضيح داد: «با توجه به وضعيت كنوني شهرهاي ما و روند رشد ناموزن آنها، لزوم توجه به سياستي كارآمد جهت نيل به اهداف توسعه پايدار شهري ضروري مي‌نمايد. سياست توسعه دروني يا درون‌زاي شهري‌، يكي از سياست‌هاي سه‌گانه توسعه شهري است كه در كنار دو سياست توسعه شهري متصل يا پيوسته (ايجاد شهرك‌هاي متصل به شهر و در محدوده رسمي شهر) و دو سياست توسعه شهري منفصل يا ناپيوسته (ايجاد شهرهاي جديد با فاصله از شهر مادر) مطرح مي‌شود.»

وي ادامه داد: «برخي اين سياست را داراي مزيت‌هاي نسبي متعددي نسبت به دو سياست ديگر مي‌دانند و معتقدند شهرهاي موجود كشور از طريق توسعه دروني، تا ساليان زيادي مي‌توانند پاسخگوي بسياري از نيازهاي از جمله اسكان سرريز جمعيت شهري و ارتقاء سرانه هاي خدمات شهري باشند و تاكيد دارند تا مادامي كه در درون شهر موجود، ظرفيت لازم وجود دارد، استفاده از ساير سياست‌هاي توسعه شهري، هزينه هاي اضافه‌اي بر مردم و دولت تحميل مي‌كند و اين به لحاظ علمي و عقلي مردود است.»

ابراهيمي دهكردي گفت: «توسعه دروني شهري يا توسعه از درون، بر خلاف ساير سياست‌هاي توسعه شهري، با توجه به اينكه در بستر شهر موجود و با حضور ساكنان و شهروندان و واحدهاي همسايگي صورت مي‌پذيرد موضوعي پيچيده، چند وجهي، ميان بخشي و حتي فرابخشي است كه نه فقط يك كار فيزيكي، كالبدي و شهرسازي است بلكه داراي ابعاد قوي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي است. در توسعه دروني شهرها، بجاي گسترش افقي، شهر به صورت عمودي گسترش مي‌يابد، بافت‌هاي قديمي، فرسوده و ناكارآمد شهري، احيا، بهسازي و نوسازي مي‌شود. براي مديريت مشاركت مردم و حضور فعال آنان لازم است در سه محور ارتقا ي انگيزه مؤثر، ايجاد فضاي اعتماد آفرين و وضع الزام قانوني مورد حمايت و توانمند سازي قرار گيرند.»

وي با اين مقدمه، درباره كتاب خود اظهار داشت: در كتاب « توسعه دروني و ميان افزا، رويكردهاي متاخر توسعه در بافت هاي كهن» سعي شده تا با مروري بر ادبيات توسعه دروني، مزايا و چالش هاي اين سياست توسعه شهري را معرفي نموده و به ارائه ي شاخص هايي جهت كاربردي شدن اين سياست توسعه پرداخته شود. البته در نگارش اين كتاب، بهروز نويد و احمد حاج عليزاده نيز من را ياري كرده‌اند.

 

تاریخ:
1394/04/20
تعداد بازدید:
395
منبع:
Powered by DorsaPortal