رئيس دبيرخانه هيأت امناي استان اصفهان: در طرح تجميع 2، هيأت امناء با رويكردي فعال تر به اداره امور خواهند پرداخت
روابط عمومي و اطلاع رساني: برابر بخشنامه جديد صادره و طرح تجميع 2، ستاد هماهنگي استان حذف و هيأت امناي استاني با رويكردي فعال تر و پويا تر به اداره امور دانشگاه آزاد اسلامي استان خواهد پرداخت.

 

روابط عمومي و اطلاع رساني: برابر بخشنامه جديد صادره و طرح تجميع 2، ستاد هماهنگي استان حذف و هيأت امناي استاني با رويكردي فعال تر و پويا تر به اداره امور دانشگاه آزاد اسلامي استان خواهد پرداخت.

حسين فقيهيان رئيس دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان با اعلام اين مطلب افزود: از نقاط قوت اين بخشنامه، راه اندازي شوراهاي تخصصي است كه تشكيل اين شوراها بصورت انتخاباتي است و البته كميسيون هاي تخصصي هم از ديگر اركان ساختار جديد است .

رئيس دبيرخانه هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان اظهار كرد: شكل گيري هرچه سريع تر ساختار تشكيلاتي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان به پيگيري هرچه بيشتر خواسته ها و مطالبات واحدها خواهد انجاميد .

فقيهيان گفت: تشكيل شوراهاي تخصصي در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است، شوراهاي تخصصي در پيشبرد سياست هاي كلان اتخاذ شده توسط شوراهاي راهبردي در سازمان مركزي در حوزه تخصصي مربوطه، موثر خواهند بود و البته انتظار ما هم آن است كه منتخبين اين شوراها نسبت به تشكيل منظم جلسات شوراها و انجام وظايف خود همت گمارند .

وي عنوان كرد: عالي ترين شوراي اجرايي در استان، شوراي استان است كه علاوه بر عضويت دبير هيأت امناء و رئيس دبيرخانه، روساي شوراهاي تخصصي و معاون سماي استان در اين شورا، عضويت خواهند داشت.

در جلسه اي كه با حضور دبير هيأت امناء و با شركت رؤسا و معاونين واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان تشكيل شد، پس از تبيين و تبادل نظر در خصوص ساختار جديد دانشگاه آزاد اسلامي در استان ها، روساي شوراهاي اداري و مالي، پژوهش و فناوري، آموزشي، دانشجويي،فرهنگي و ورزشي و شوراي عمراني، در يك انتخابات عمومي، برگزيده شدند. مشخصات منتخبين به قرار زير است؛

رئيس شوراي اداري و مالي؛ دكتر سيد حميدرضا ميرطاوسي معاون اداري و مالي واحد شهرضا،

رئيس شوراي فرهنگي، دانشجويي و ورزشي؛ دكتر عليرضا جلالي زند، معاون دانشجويي واحد اصفهان(خوراسگان)،

رئيس شوراي عمران؛ مهندس تقي مهندس، معاون عمراني واحد خميني شهر،

رئيس شوراي پژوهش و فناوري؛ دكتر پيام نجفي معاون پژوهش و فناوري واحد اصفهان(خوراسگان)،

رئيس شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي؛ دكتر عبداله هادي، سرپرست واحد مباركه.

 

تاریخ:
1394/04/07
تعداد بازدید:
453
منبع:
Powered by DorsaPortal