با مشاركت كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد: كارگاه آموزشي مفاهيم بنيادي در حقوق بشر براي استادان واحد اصفهان(خوراسگان)
روابط عمومي و اطلاع رساني: كارگاه آموزشي مفاهيم بنيادي حقوق بشر با برنامه ريزي معاونت فرهنگي اجتماعي و با مشاركت كميسيون حقوق بشر اسلامي براي استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

با مشاركت كميسيون حقوق بشر اسلامي برگزار شد:

كارگاه آموزشي مفاهيم بنيادي در حقوق بشر براي استادان واحد اصفهان(خوراسگان)

روابط عمومي و اطلاع رساني: كارگاه آموزشي مفاهيم بنيادي حقوق بشر با برنامه ريزي معاونت فرهنگي اجتماعي و با مشاركت كميسيون حقوق بشر اسلامي براي استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

در اين كارگاه يك روزه ضيايي فر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي ايران به تشريح ابعاد مختلف حقوق بشر و جايگاه تكريم انسان در آموزه هاي دين اسلام و ضرورت توجه استادان بعنوان قشر نخبه جامعه به گفتمان سازي حقوق بشر در ميان جوانان براي احياي ارزشهاي انساني در جامعه ديني پرداخت.

در ادامه اين برنامه باقر انصاري عضو هيأت علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي(ره) و از اعضاي كميسيون حقوق بشر اسلامي، در سخنراني خود، مفاهيم بنيادي در حقوق بشررا مورد تبيين قرار داد.

انصاري با اشاره به تاريخچه شكل گيري اسناد بين المللي حقوق بشري، مطالعات توصيفي تحليلي حق هاي بشري را در سه زمينه؛ حقوق مدني سياسي، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حقوق همبستگي، بعنوان نسل هاي اول، دوم و سوم حقوق بشر مورد تحليل قرار داد.

در ادامه اين نشست دو تن از استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، استاد سيد هاشم گلستاني از گروه علوم تربيتي و سيد محمدصادق احمدي از گروه حقوق بطور جداگانه با سخنان خود به بررسي موضوع كرامت انساني و حقوق بشر پرداختند.

سيد هاشم گلستاني ريشه عدم توجه به كرامت انساني و نقض حقوق بشر در دنياي معاصر را بي اعتنايي انسان امروز به عقلانيت دانست و ظهور پديده هاي شومي مانند القاعده، داعش و ... را نتيجه دين منهاي عقلانيت ارزيابي كرد.

همچنين سيد محمدصادق احمدي با تأكيد بر ضرورت پرداختن به موضوع حقوق بشر، ظرفيت آموزشهاي دانشگاهي را در اين راستا قابل اعتنا دانست و بر اهتمام هر چه بيشتر جامعه دانشگاهي براي آشنايي با لايه هاي متنوع كرامت والاي انساني، با هدف ارتقاء ارزشهاي انساني در جامعه، تأكيد كرد.

در بخش ديگري از اين كارگاه استادان به هم انديشي در خصوص مقوله حقوق بشر، شناسايي آسيب ها و نقاط قوت كشور در اين زمينه پرداختند.

بخش پاياني اين كارگاه يك روزه ـ كه با استقبال استادان بويژه استادان گروههاي حقوق، روانشناسي و مديريت همراه بود ـ اهداي لوح تقدير و تجليل از سخنرانان اصلي اين نشست بود كه با تشويق حاضرين همراه شد.

شايان گفتن است به استادان شركت كننده در اين هم انديشي گواهي معتبر از سوي حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با محاسبه امتياز فرهنگي، اعطا خواهد شد.

تاریخ:
1394/03/30
تعداد بازدید:
250
منبع:
Powered by DorsaPortal