در سي و سومين سالگرد تاسيس دانشگاه: بازديد رئيس هيأت امناي دانشگاه از دستاوردهاي فناوري واحد اصفهان(خوراسگان)
روابط عمومي و اطلاع رساني: همزمان با سي و سومين سالگرد تاسيس بزرگترين دانشگاه حضوري جهان و سومين جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي، آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي و هيات همراه از توليدات فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي بازديد نمودند.

روابط عمومي و اطلاع رساني: همزمان با سي و سومين سالگرد تاسيس بزرگترين دانشگاه حضوري جهان و سومين جشنواره فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي، آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر ميرزاده رياست عالي دانشگاه آزاد اسلامي و هيات همراه از توليدات فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي بازديد نمودند.

در جريان اين بازديد از توليدات و طرح هاي فناوري مختلف ارائه شده توسط واحد اصفهان(خوراسكان) از جمله لارو درماني، توليد نانو رس براي مبارزه با ريزگردها، شيريني جات فرا سودمند و ديگر دستاوردهاي ارائه شده بازديد به عمل آمد.

در اين نمايشگاه از سامانه آزاد اكسپو كه با مشاركت سازمان مركزي، واحد اصفهان(خوراسگان) و شركت توسن، جهت عرضه توليدات فناوري و خريد اين محصولات از طريق سامانه راه اندازي شده است بازديد به عمل آمد. توليدات فناوري ارائه شده مورد توجه و دقت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت.
 
 
تاریخ:
1394/03/19
تعداد بازدید:
689
منبع:
Powered by DorsaPortal