ميرزاده در پيامي به همايش فرهنگ، هنر و انديشه: دانشجويان امروز، مديران و كارشناسان آينده ايران اسلامي هستند
روابط عمومي و اطلاع رساني: با پيام حميد ميرزاده همايش ملي كانونهاي فرهنگي، نشريات دانشگاهي و انجمن هاي علمي با حضور بيش از 700 تن از دبيران كانون هاي فرهنگي، مديران نشريات دانشجويي و دبيران انجمن هاي علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كار خود را آغاز كرد.

 

ميرزاده در پيامي به همايش فرهنگ، هنر و انديشه:

دانشجويان امروز، مديران و كارشناسان آينده ايران اسلامي هستند

 

روابط عمومي و اطلاع رساني: با پيام حميد ميرزاده همايش ملي كانونهاي فرهنگي، نشريات دانشگاهي و انجمن هاي علمي با حضور بيش از 700 تن از دبيران كانون هاي فرهنگي، مديران نشريات دانشجويي و دبيران انجمن هاي علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي سراسر كشور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كار خود را آغاز كرد.
ميرزاده در اين پيام كه توسط فقيهيان معاون هماهنگي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان قرائت شد با تأكيد بر اينكه امروزه از دانشگاه به عنوان نهادي موثر در عرصه فرهنگ ياد مي شود گفته است: اگر ضرب شدن توليد دانايي و توسعه فرهنگي را با اثرگذاري دانشگاه در عرصه فرهنگي درنظر آوريم، به اهميت راهبردي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي در نهاد دانشگاه پي مي بريم.
 
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي افزوده است: براي نمونه در سياست هاي كلي علم و فناوري(نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري) ابلاغي مقام معظم رهبري بر موارد زير تاكيد شده است: اهتمام به نظام تعليم و تربيت اسلامي و اصل پرورش در كنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحي و معنوي دانش پژوهان و آگاهي ها و نشاط سياسي آنان، ارتقاء روحيه ي نشاط، اميد، خود باوري، نوآوري نظام مند، شجاعت علمي و كار جمعي و وجدان كاري.
ميرزاده با اشاره به سند دانشگاه اسلامي مصوبه ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأكيد كرده است: در اين سند مواردي چون«ايجاد توازن هدفمند و يكپارچگي در نظام هاي چهار گانه دانشگاه؛ فرهنگي- تربيتي، آموزشي، پژوهشي- فناوري و مديريتي»،«اعتلاي فرهنگي فضاي عمومي دانشگاه»،« اهتمام به ملازمت و پيوستگي دو نظام آموزش عالي و آموزش عمومي» در زمره اصول و مباني آمده است و از جمله اقدامات و راهبردهاي حوزه نظام فرهنگي و تربيتي« ترغيب دانشگاهيان به مشاركت در فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي» و « تدوين نقشه راه مشاركت فعال اساتيد، نخبگان و دانشجويان در پروه هاي ملي و تمدني و فراهم كردن ساز و كار حمايت از ايشان» و « ارزيابي مستمر وضعيت سياسي- فرهنگي دانشگاهي و اصلاح و ارتقاي ضوابط فعاليت هاي سياسي و فرهنگي» و« تقويت منطق خردورزي و روحيه آزاد انديشي، پرسشگري و پاسخگويي و نقدپذيري در فضاي عمومي و علمي دانشگاه ها» ذكر شده است.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي مي افزايد: امروز، كيفي شدن خدمات دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي در داخل و خارج از ايران صدرنشين برنامه هاي راهبردي دانشگاه است و با توجه به اينكه دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان نهادي برآمده از انقلاب اسلامي، در دهه هاي اخير نقشي بي بديل در گسترش آموزش عالي تا اقصي نقاط كشور داشته است، بر نقش شايسته و رفيع دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه فرهنگي ايران اسلامي افزوده خواهد شد.
 
ميرزاده با بيان اينكه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي باورمندانه بر اين سخن پاي مي فشرد كه توسعه فرهنگي مبتني بر اهداف بالا، توسعه علمي دانشگاه را تعميق مي بخشد و آن را در همه ابعاد دانشگاه مي گستراند، افزوده است: بايستي مديران واحدهاي دانشگاهي و مديران ستادي توسعه فرهنگي و جلوه هاي آن در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشگاهيان را از نظر دور ندارند، فعاليت هاي فرهنگي و هنري و رسانه اي دانشجويي ظرفيت بزرگي براي تعالي فرهنگي، توانمند سازي اجتماعي و افزايش نشاط دانشجويي در مسير پيشرفت علمي است.

در اين پيام مهم رئيس دانشگاه آزاد اسلامي تأكيد كرده است: كانون هاي فرهنگي و هنري و نشريات دانشجويي دو نهاد مهم براي فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي و از نمونه هاي موفق تحقق توسعه فرهنگي به شمار مي آيند.

ميرزاده در بخش ديگري از اين پيام با توصيه به دانشجويان براي حضور در فعاليت هاي فرهنگي عنوان كرده است: فعالان دانشجويي نيز ضمن آشنايي با حقوق و مسئوليت هاي خود، به فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي به مثابه تجربياتي مفيد بنگرند چرا كه قرار است چراغ راه آينده آن ها در ساختن كشور و جامعه باشند. دانشجويان امروز، مديران و كارشناسان آينده ما هستند و ايران اسلامي ما نيازمند فارغ التحصيلاني متخصص، آگاه و اخلاق مدار است تا در مسير توسعه فرهنگي، كشوري توسعه يافته وجامعه اي پوياداشته باشيم. به اميدآن روز.....

 

تاریخ:
1394/02/20
تعداد بازدید:
335
منبع:
Powered by DorsaPortal