علوي فاضل در واحد اصفهان(خوراسگان): سير حركت آموزش عالي در ايران به سمت تحصيلات تكميلي است
روابط عمومي و اطلاع رساني: علوي فاضل معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي: برنامه پنجم توسه بسمت رشد تحصيلات تكميلي است و وضعيت فعلي ما نشان مي دهد كه سير حركت آموزش عالي در ايران به سمت تحصيلات تكميلي است.

 

علوي فاضل در واحد اصفهان(خوراسگان):

سير حركت آموزش عالي در ايران به سمت تحصيلات تكميلي است

روابط عمومي و اطلاع رساني: علوي فاضل معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي: برنامه پنجم توسه بسمت رشد تحصيلات تكميلي است و وضعيت فعلي ما نشان مي دهد كه سير حركت آموزش عالي در ايران به سمت تحصيلات تكميلي است.

مجتبي علوي فاضل معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي كه در جمع استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) به مناسبت گراميداشت مقام استاد سخن مي گفت با بيان اينكه شايد اگر روز معلم نبود مشغله كاري من را شرمنده مي كرد كه بتوانم امروز در خدمت استادان و همكاران عزيزم باشم، افزود: اگر بخواهيم لزوم توسعه تحصيلات تكميلي را در ايران را بررسي بايد نيم نگاهي به اسناد بالا دستي نظام داشته باشيم چراكه بايد بتوانيم حركتمان را مبتني بر سياستهاي كلي نظام تنظيم نماييم.

وي با ارائه آمارهايي دقيق به مقايسه وضعيت كنوني پذيرش دانشجو در مقاطع تكميلي در دانشگاههاي كشور با اسناد ملي از جمله سياستهاي كلي نظام، برنامه توسعه كشور و مصوبات هيأت امناي دانشگاه پرداخت و عنوان كرد: در بخش آموزش عالي محور برنامه پنجم توسعه به سمت رشدتحصيلات تكميلي است و وضعيت فعلي ما نشان مي دهد كه سير آموزش عالي به سمت تحصيلات تكميلي است .

معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي اظهار كرد: در حال حاضر پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي؛ كارشناسي ارشد و دكتري، با اسناد بالادستي نظام فاصله معناداري دارد.

علوي فاضل با انتقاد از فاصله كنوني پذيرش دانشجو با ظرفيت هاي موجود در بخش دولتي و غيردولتي گفت: از سال 67 تا امروز ظرفيت ورود به دانشگاههاي دولتي بين 100 هزار تا 110 هزار نفر ثابت مانده است و 27-28 سال است كه ظرفيت دانشگاهها را نتوانسته ايم متناسب با تقاضاي جامعه براي آموزش عالي تطبيق دهيم و الان كنكور وسيله كنترلي براي رسيدن به ظرفيتها است .

معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي در پايان ضمن تشكر از دكتر فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و دكتر قلمكاري معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و آقاي عالميان مدير روابط عمومي دانشگاه بدليل فراهم آوردن اين فرصت خطاب به استادان حاضر در جلسه عنوان كرد: به رسم ادب مجددا روز معلم را صميمانه تبريك مي گويم و از استاداني كه بتوانند با ارائه طرحي الگوي پايدار آموزش عالي غير دولتي را تعريف و مفاهيم و مختصات آن را تبيين كنند مي خواهم كه با معاونت سنجش و پذيرش دانشگاه در قالب يك طرح سفارشي همكاري بنمايند.

 

تاریخ:
1394/02/20
تعداد بازدید:
77
منبع:
Powered by DorsaPortal