در واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد: اولين كارگاه آموزش تخصصي آزمايشگاهي با عنوان GC/GC-MS
روابط عمومي و اطلاع رساني: اولين كارگاه آموزش تخصصي آزمايشگاهي با عنوان GC/GC-MS از سري كارگاه هاي پيش بيني شده توسط دفتر توسعه شبكه هاي آزمايشگاهي به منظور ارتقاء سطح علمي اعضاي هيات علمي و كارشناسان آزمايشگاه در روزهاي 10 و 11 ارديبهشت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) تشكيل گرديد.

 

در واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد:

اولين كارگاه آموزش تخصصي آزمايشگاهي با عنوان GC/GC-MS

روابط عمومي و اطلاع رساني: اولين كارگاه آموزش تخصصي آزمايشگاهي با عنوان GC/GC-MS از سري كارگاه هاي پيش بيني شده توسط دفتر توسعه شبكه هاي آزمايشگاهي به منظور ارتقاء سطح علمي اعضاي هيات علمي و كارشناسان آزمايشگاه در روزهاي 10 و 11 ارديبهشت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) تشكيل گرديد.

دكتر عليرضا ايران بخش مديركل دفتر توسعه شبكه هاي آزمايشگاهي ضمن ابراز تشكر از دكتر ميرزاده رياست عالي دانشگاه و دكتر واشقاني فراهاني معاون محترم پژوهشي دانشگاه گفت: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با توجه به فضاي بسيار مناسبي كه دارد و تجهيزات پيشرفته و اساتيد مجربي كه براي برگزاري كارگاه استفاده نمود، مورد استقبال كاربران واجد شرايط قرار گرفت به گونه اي كه تكرار آن در روزهاي 17 و 18 ارديبهشت انجام مي گردد.

 

تاریخ:
1394/02/14
تعداد بازدید:
292
منبع:
Powered by DorsaPortal