با حضور اساتيد و مسؤولين استاني صورت گرفت: همايش تجليل از خادمان و صاحبان قلم برتر واحد اصفهان(خوراسگان)
روابط عمومي و اطلاع رساني: مراسم تجليل از خادمان و صاحبان قلم برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با حضور استادان و مسؤولين استان اصفهان در اين دانشگاه برگزار شد.

 

با حضور اساتيد و مسؤولين استاني صورت گرفت:

همايش تجليل از خادمان و صاحبان قلم برتر واحد اصفهان(خوراسگان)

روابط عمومي و اطلاع رساني: مراسم تجليل از خادمان و صاحبان قلم برتر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با حضور استادان و مسؤولين استان اصفهان در اين دانشگاه برگزار شد.

در اين مراسم كه با رونمايي رسمي از اثر برگزيده سال كشور كتاب «ميراث معماري صنعتي معاصر ايران» تأليف ليلا پهلوان زاده و كتاب «خانه هاي اصفهان» تأليف مريم قاسمي و كتاب «مسجد جامع اصفهان» تأليف عبدا... جبل عاملي» و كتاب «اصول ويروس شناسي پزشكي» تأليف آرزو طهمورث پور همراه بود، دكتر فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) با سخناني ضمن تقدير و تجليل از نويسندگان اين آثار برتر به تببين جايگاه كتاب در عرصه فرهنگ و آموزش پرداخت.

فروغي گفت: روانشناسان و جامعه شناسان اعتقاد دارند آگاهي افراد بسيار مهم است، اگر افراد آگاهي داشته باشند بهتر مي توانند اهداف خود و جامعه را محقق كنند، اگر درباره مسائل اجتماعي و فرهنگي آگاهي كافي داشته باشيم زودتر به اهداف خود خواهيم رسيد و ضريب اطمينان فرهنگي جامعه، بالاتر مي رود.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) اظهار كرد: رسانه هاي جمعي آگاهي درست و نادرست مي دهند، اگر زيربناي اعتقادي مردم صحيح باشد تحث تاثير برنامه هاي ماهواره اي قرار نمي گيرند و كتاب بهترين رسانه انتقال آگاهي هاست، چراكه كتاب به چشم ها كمتر آسيب مي زند، امكاناتي از قبيل كامپيوتر و ... يك نوع اعتياد و عادت نادرست مي آورد ولي كتاب اينگونه نيست و اين مضرات را ندارد و كتاب تابع زمان نيست، كتاب دردسركمتري نسبت به بقيه وسايل ارتباط جمعي دارد.

دبير هيأت امناي دانشگاه آزاد اسلامي استان اصفهان افزود: در ميان آثار ارزشمندي كه توسط استادان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه در سالهاي اخير تأليف شده است، كتاب «مجموعه فرهنگ آثار معماري ايران ـ ميراث معماري صنعتي معاصر ايران» بهترين كتاب سال شناخته شده و از دست رئيس جمهور تقدير شده و جايزه گرفته است كه براي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) افتخار بزرگي است و البته بهترين آثار تأليفي استادان اين دانشگاه هم در جاي خود بسيار ارزشمند هستند و اميدواريم در سالهاي آتي مورد توجه داوران جشنواره كتاب سال قرار گيرد.

در اين جلسه بهبهاني، رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي اصفهان هم با اظهاراتي به اثرات پژوهش و انتظاراتي كه مديريت شهري از پژوهش دارد صحبت كرد. وي عنوان كرد: موضع كتاب فرهنگ آثار معماري ايران، نو و جديد بود و با بيان تاريخچه اي سير جامعه اصفهان از كشاورزي به سمت صنعتي شدن را خيلي جالب و كامل تبيين نموده و در اين كتاب ارزشمند به حلقه مفقوده اين سير، از بعد معماري صنعتي به خوبي پرداخته شده است.

بهبهاني گفت: در اين كتاب مؤلف با كارگران قديمي مصاحبه كرده و از روي نكاتي كه انها گفته اند بخش هاي تخريب شده ساختمان كارخانجات را بازسازي كرده و در اين زمينه زحمات بسيار زيادي كشيده شده و اسناد ملي و جستجو و جمع آوري عكس هايي كه از قديم عكس وجود داشته و اين كتاب شايسته اين رتبه بود.

رئيس اسبق سازمان نظام مهندسي اصفهان افزود: بعضي پژوهشها تكراي است ولي مطالب اين كتاب نو و تازه است و بايد به آن توجه شود، اين كتاب در حوزه معماري و شهرسازي است و همه ما مي دانيم كه سر و كار معماري با انسان و محيط است و انسان موجود پيچيده اي است و ظرفي بايد باشد و بايد به مسائل آن توجه شود، به خواسته هاي علوم انساني بايد توجه شود، توسعه كشور بر اساس فرهنگ بايد باشد و در اين مسير بايد به مكاتب فلسفي توجه شود مانند مكتب اصفهان كه بخشي از تاريخ اصفهان به آن وابسته است .

وحيد پور رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگي اصفهان سخنران بعدي اين جلسه بود و اظهار كرد: اميدوارم مسجد جامع اصفهان كه با تلاش پيگير خانم پهلوان زاده و همكاري استاد جبل عاملي ثبت جهاني شد، روزي شاهد ثبت جهاني خانه هاي قديمي اصفهان و كارخانه هاي صنعتي اصفهان باشيم و اهداي جائزه سال به كتاب«ميراث معماري صنعتي معاصر ايران» از دست رياست محترم جمهوري براي اين شهر و كل كشور افتخار بزرگي است.

در پايان اين مراسم استاد هادوي(شهير اصفهاني) شاعر بلند آوازه اصفهاني شعري زيبا قرائت كردند و صاحبان تأليفات مذكور جوائز ويژه اي از دست دكتر فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) دريافت كردند.

تاریخ:
1393/12/24
تعداد بازدید:
371
منبع:
Powered by DorsaPortal