واحد اصفهان(خوراسگان) ميزبان برگزاري 4 آزمون تخصصي حوزه پزشكي 3 استان
روابط عمومي و اطلاع رساني: آزمون تخصصي حوزه پزشكي 4 واحد دانشگاهي از 3 استان كشور شامل؛ دوره امتحان پيش كاورزي، دوره امتحانات جامع علوم پايه پزشكي، دوره امتحان جامع علوم پايه دندانپزشكي، دوره امتحان جامع عوم پايه داروسازي با شركت 253 نفر از واحدهاي دانشگاهي اصفهان(خوراسگان)، نجف آباد، يزد و بروجرد با همكاري مشترك حوزه معاونت آموزشي و دفتر حراست در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، برگزار شد.

 

واحد اصفهان(خوراسگان) ميزبان برگزاري 4 آزمون تخصصي حوزه پزشكي 3 استان

روابط عمومي و اطلاع رساني: آزمون تخصصي حوزه پزشكي 4 واحد دانشگاهي از 3 استان كشور شامل؛ دوره امتحان پيش كاورزي، دوره امتحانات جامع علوم پايه پزشكي، دوره امتحان جامع علوم پايه دندانپزشكي، دوره امتحان جامع عوم پايه داروسازي با شركت 253 نفر از واحدهاي دانشگاهي اصفهان(خوراسگان)، نجف آباد، يزد و بروجرد با همكاري مشترك حوزه معاونت آموزشي و دفتر حراست در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، برگزار شد.

 

تاریخ:
1393/12/20
تعداد بازدید:
190
منبع:
Powered by DorsaPortal