واشقاني فراهاني در بازديد از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامي سياست توسعه مراكز رشد و پارك هاي فناوري را با اعمال نظارت هاي علمي و محتوايي پيش خواهد برد
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ با حضور ابراهيم واشقاني فراهاني تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) و شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به امضاي طرفين رسيد.

 

واشقاني فراهاني در بازديد از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان:

دانشگاه آزاد اسلامي سياست توسعه مراكز رشد و پارك هاي فناوري را با اعمال نظارت هاي علمي و محتوايي پيش خواهد برد

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ با حضور ابراهيم واشقاني فراهاني تفاهم نامه همكاري مشترك بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) و شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به امضاي طرفين رسيد.

در ادامه جلسه مشترك و بازديد ابراهيم واشقاني فراهاني معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي و هيأت همراه از شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تفاهم نامه همكاري بين دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) و شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به امضاء احمدعلي فروغي رئيس اين واحد دانشگاهي و مهدي كشميري مديريت آن شهرك رسيد.

 

تاریخ:
1393/11/07
تعداد بازدید:
137
منبع:
Powered by DorsaPortal