كسب عنوان قهرماني در مسابقات فوتسال خواهران استان
در مسابقات فوتسال خواهران دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان نيز كه در واحد خميني شهر برگزار گرديد، با تيم فوتسال خواهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مقام اول را از آن خود كرد.

 

كسب عنوان قهرماني در مسابقات فوتسال خواهران استان

در مسابقات فوتسال خواهران دانشگاههاي آزاد اسلامي استان اصفهان نيز كه در واحد خميني شهر برگزار گرديد، با تيم فوتسال خواهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) مقام اول را از آن خود كرد.

در اين مسابقات پس از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، به ترتيب دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، مقام دوم و دانشگاه آزاد اسلامي واحد واحد خميني شهر، مقام سوم را از آن خود كردند.

اعضاي تيم فوتسال خواهران دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)، نفرات ايستاده از راست به چپ: خانم ها؛ كريمي، دادخواه(كاپيتان)، احمدي، توكلي، توكلي، كاظمي، شريفي(مربي) و بابائي(سرپرست) و نفرات نشسته از راست به چپ: خانم ها؛ شمسي، بركتين، رزمي، كاوياني و محدثه بيريائي.

ضمن تبريك به اين عزيزان، براي تيم افتخارآفرين سربلند فوتسال خواهران نيز، آرزوي موفقيت در تمامي ميادين را داريم.

 

تاریخ:
1393/10/29
تعداد بازدید:
215
منبع:
Powered by DorsaPortal