در هفته پژوهش و فناوري صورت گرفت : اعطاي عنوان دانشگاه برتر در حوزه پژوهش و فناوري به واحد اصفهان(خوراسگان)
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ رتبه برتر هفته پژوهش و فناوري استان اصفهان از سوي استانداري به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) تخصيص يافت.

 

در هفته پژوهش و فناوري صورت گرفت :

اعطاي عنوان دانشگاه برتر در حوزه پژوهش و فناوري به واحد اصفهان(خوراسگان)

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ رتبه برتر هفته پژوهش و فناوري استان اصفهان از سوي استانداري به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) تخصيص يافت.

در سال جاري، هفته پژوهشاستان اصفهان، با رويكرد ارائه طرح و ايده در محل نمايشگاههاي بين المللي استان اصفهان زير نظر معاونت منابع و توسعه انساني و دفتر آموزش و پژوهش استانداري اصفهان، در پل شهرستان اصفهان، برگزار گرديد.

در اين نمايشگاه تمامي دانشگاه ها و پارك علم و فناوري، شركت هاي دانش بنيان، موسسات و نهاد هاي دولتي و بنياد ملي نخبگان حضور داشتند كه دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) همچون سالهاي گذشته با انبوهي از طرح ها و ايده ها در پنج غرفه اصلي به مساحت 52 متر مربع شركت كرد.

غرفه كشاورزي، غرفه پرستاري و مامايي، غرفه دندانپزشكي، غرفه بتن، غرفه سازه هاي ماكاروني و پژوهش آب، غرفه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) در اين نمايشگاه بودند و البته شركت هاي دانش بنيان طبق الصادق(ع) و لارو درماني نيز حضور داشتند. در اين نمايشگاه از كتاب معماري كارخانه هاي صنعتي اصفهان از آثار تأليفي خانم مهندس پهلوانزاده عضو هيأت علمي اين دانشگاه، رونمايي گرديد.

در طي برگزاري اين نمايشگاه، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور، استاندار اصفهان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مسؤولين از غرفه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) ديدين كردند.

در مراسم اختتاميه اين نمايشگاه 5 نفر از پژوهشگران برتر اين دانشگاه؛ پيام نجفي معاون پژوهش و فناوري واحد اصفهان(خوراسگان) و رئيس كارگروه كشاورزي استان، جعفر پور بعنوان پژوهشگر نمونه استان، اصغر آقايي در رشته روان شناسي، خانم پهلوانزاده مولف كتاب معماري كارخانه هاي صنعتي اصفهان و خانم طهمورث پور در گروه علوم پزشكي، با اهداي لوح و هديه توسط معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و استاندار مورد تقدير قرار گرفتند.

همچنين در اين نمايشگاه طي نامه اي از سوي استانداري اصفهان با توجه معيارهاي پژوهشي وحضور گسترده و پر توان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بعنوان غرفه برتر انتخاب گرديد.

لازم به ذكر است برپايي اين نمايشگاه مرهون تلاش پژوهشكده بسيج دانشجويي دانشگاه به مديريت سيد علي شرفي و مركز راهبردي انجمنهاي علمي دانشگاه به مديريت سجاد مقدسي پور و دانشجويان هسته هاي علمي بسيج و انجمن هاي علمي دانشگاه انجام پذيرفت.

انتهاي پيام/ ع

 

تاریخ:
1393/10/27
تعداد بازدید:
639
منبع:
Powered by DorsaPortal