بازتاب وسيع اعطاي مدال مديريت كيفيت به واحد اصفهان(خوراسگان) در رسانه هاي بين المللي
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ اعطاي مدال طلاي مديريت كيفيت جهاني به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه در اكتبر 2014 در فرانسه ـ پاريس رخ داد در رسانه هاي مكتوب و مجازي بين المللي بازتاب وسيع يافته است.

 

بازتاب وسيع اعطاي مدال مديريت كيفيت به واحد اصفهان(خوراسگان) در رسانه هاي بين المللي

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ اعطاي مدال طلاي مديريت كيفيت جهاني به دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) كه در اكتبر 2014 در فرانسه ـ پاريس رخ داد در رسانه هاي مكتوب و مجازي بين المللي بازتاب وسيع يافته است.
در اين راستا مجله علمي تخصصي حوزه كيفيت مديريت Beatton با بازتاب وسيع اين رويداد اقدام به انتشار تصاويري از اجلاسيه اهداي مدال طلاي مديريت كيفيت به دكتر احمد علي فروغي ابري رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان) نموده و در روي جلد نشريه اين واقعه را انعكاس داده است.
شايان گفتن است: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) بعنوان عضوي از BID با رعايت ضوابط كلي مديريت كيفيت(TQM) موفق به كسب گواهينامه QC100 شده و موفق به دريافت مدال طلاي اين رقابت در سال 2014 شد.

موسسه BID مروج فرهنگ كيفيت به منظور رشد و پايداري اشتغال زايي و موفقيت هاي مالي است. در صفحات 18،27 و 37 اين مجله تصاوير و گزارش اين واقعه منعكس شده است.

 

تاریخ:
1393/10/08
تعداد بازدید:
807
منبع:
Powered by DorsaPortal