در واحد اصفهان(خوراسگان) صورت گرفت: استقبال گسترده دانشجويان از سمينار يك روزه مهارت هاي انتخاب همسر
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ سمينار يك روزه مهارت هاي انتخاب همسر به همت معاونت فرهنگي و اجتماعي و دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

در واحد اصفهان(خوراسگان) صورت گرفت:

استقبال گسترده دانشجويان از سمينار يك روزه مهارت هاي انتخاب همسر

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ سمينار يك روزه مهارت هاي انتخاب همسر به همت معاونت فرهنگي و اجتماعي و دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان) برگزار شد.

در اين سمينار يك روزه كه با استقبال گسترده دانشجويان برگزار گرديد، دكتر عليرضا شيري رئيس موسسه خانه توانگري و مدرس دانشگاه تهران ضمن تبيين سبك زندگي دانشجويي، اهم موضوعاتي را كه در انتخاب همسر بايد مد نظر جوانان باشد تشريح كرد.

شيري در ادامه درباره شيوه هاي انتخاب همسر ضمن مهم دانستن بلوغ هاي شش گانه ازدواج در رسيدن به تفاهم در طول زندگي مشترك و همچنين مطالعه خارج از درس،آموزش زبان دوم و فراگيري امور عمومي حسابداري و اهتمام كامل به استفاده از زمان را براي موفقيت دانشجويان مهم دانست و در پايان جلسه با پرسش وپاسخ به اتمام رسيد.

تاریخ:
1393/09/25
تعداد بازدید:
311
منبع:
Powered by DorsaPortal