بيانات ولي امر مسلمين جهان در ديدار اعضاى مجمع عالى بسيج مستضعفين
روابط عمومي و اطلاع رساني؛ هيئت مذاكره كننده‌ى ما حقّاً و انصافاً پرتلاش و جدّى هستند؛ ايستادگى مي كنند،

 

بيانات ولي امر مسلمين جهان در ديدار اعضاى مجمع عالى بسيج مستضعفين

روابط عمومي و اطلاع رساني؛ هيئت مذاكره كنندهى ما حقّاً و انصافاً پرتلاش و جدّى هستند؛ ايستادگى مي كنند، با منطق حرف مي زنند، زير بار حرف زور نمي روند، دارند كار مي كنند؛برخلاف طرف مقابل و عمدتاً آمريكا كه هر روز يك حرفى مي زنند -

در مجلس خصوصى و در نامه پراكنى يكجور حرف مي زنند؛ در محضر عموم و در اظهارات عمومىشان يكجور ديگر حرف مي زنند؛ ... قصد واقعى استكبار و غرب در مقابل ايران، جلوگيرى از رشد و اقتدار ملّت ايران است؛ قصد واقعى اين است كه از عزّت روز افزون ملّت ايران جلوگيرى كنند؛ مسئلهى هستهاى يك بهانه است، ... امام فقط نگفت حركت كنيد، راه بيفتيد، احساس مسئوليّت كنيد، بسيجى باشيد؛ نه، گفت كه چه كار كنيد. به ما گفت هرچه فرياد داريد بر سر آمريكا بكشيد. اين يعنى جهت دادن؛ يعنى ياد دادن كه چه كار كنيد، كدام طرف برويد، كجا را نشانه بگيريد؛ اين را به ما ياد داد.

 

بسيج يك انديشه است، يك فكر است، يك منطق است، يك منظومهى فكرى است

جمهورى اسلامى به بركت تفكّر بسيجى و عمل و حركت بسيجى شكستناپذير است. هر فرد ايرانى بالقوّه يك بسيجى است،

اكثريّت قاطع ملّت ايران بالقوّه بسيجىاند؛ دليل شكستناپذيرى نظام جمهورى اسلامى اين است

جهت حركت اشتباه نبايد بشود؛ جهت حركت به سمت استكبار است،  مقابله با استكبار است
 
ما هم كه اسم آمريكا را بارها مىآوريم؛ ملّت ما، خود ما؛ [چون‌] مسئلهى آمريكا بهخاطر استكبار است، چون آمريكا يك دولت استكبارى است، چون روش [آمريكا] استكبارى است؛

تحريم و فشار اقتصادى به خاطر همين است كه بلكه بتوانند از تلاشهاى رو به گسترش ملّت ايران جلوگيرى كنند

همين اقتصاد مقاومتى است كه ضربههاى دشمن را اوّل كم اثر ميكند، كاهش ميدهد كه اين مالِ كوتاهمدّت است، در ميانمدّت و بلندمدّت به حركت عظيمِ مردم اوج ميدهد. اقتصاد مقاومتى اينجورى است.

ما اصلاً به اعتماد آمريكا هيچ احتياجى نداريم. ما نياز نداريم شما به ما اعتماد كنيد؛ اعتماد شما به ما، هيچ اهمّيّتى براى ما ندارد. ما هم به شما اعتماد نداريم، مردمتان هم به شما اعتماد ندارند.

پايهى اقتصاد مقاومتى عبارت است از تقويت توليد داخلى و كاهش وارداتى كه يا غيرضرورى است يا مشابه داخلى دارد

تاریخ:
1393/09/15
تعداد بازدید:
126
منبع:
Powered by DorsaPortal